Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 2. aprillil 2015: 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

 284

 284

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 23949

1008

CEN

14256

 800

CLC

 5431

193

ETSI

4262

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 328

 214

ISO

301

 194

IEC

 27

 20

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 24561

1506

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Monitooring2 Pysiklient2