Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 1. aprill 2014:

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

275

275

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

23503

937

CEN

13950

729

CLC

5326

193

ETSI

4227

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

321

203

ISO

295

184

IEC

26

19

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

24099

1415

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus