Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 7. mai 2015: 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

 267

 267

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 23978

1020

CEN

14286

 803

CLC

 5430

202

ETSI

4262

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 328

 214

ISO

301

 194

IEC

 27

 20

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 24573

1501

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2