Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 9. jaanuar 2015: 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

 282

 282

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 23823

991

CEN

14192

 783

CLC

 5378

193

ETSI

4253

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 327

 212

ISO

300

 192

IEC

 27

 20

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 24432

1485

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Isekomplekteeritav online-kogu2 Online-kogud2