Esileht»Hea teada»KKK üstandardite kasutamisel

KKK üksiklitsentsiga standardite kasutamisel

Kas lisatarkvara FileOpen toimib ka teistes operatsioonisüsteemides kui Windows?
FileOpeni plugin töötab järgmistes operatsioonisüsteemides:
XP, 2003, Vista, 2008, Windows 7, Windows 8 - Adobe Reader/Adobe Acrobat 6.0 or later
Mac OS X - Adobe Reader/Adobe Acrobat 5.0 or later
Linux Kernel 1.4 või hilisem - Adobe Reader/Adobe Acrobat 7.0 or 8.0 ainult.
Iga operatsioonisüsteemi puhul tuleb arvutisse paigaldada selle konkreetse operatsioonisüsteemi jaoks mõeldud liides. Täpsema info ja erinevaid liidesed saab siit: http://plugin.fileopen.com/all.aspx.

Miks on standardi lehed tühjad ja kasutajakonto näitab, et tooted on alla laaditud?
Tõenäoliselt on teil jäänud arvutisse paigaldamata FileOpeniga krüpteeritud dokumentide avamiseks vajalik liides. Liidese saab alla laadida järgmiselt aadressilt: http://plugin.fileopen.com/all.aspx.
Tasub veenduda, et kasutate faili lugemiseks Adobe Acrobati või Adobe Readerit ning paigaldatud liides on teie kasutatava operatsioonisüsteemi jaoks õige.

Miks ei õnnestu kahepoolselt printida?
FileOpeni liides ei piira mitmele paberi poolele printimist, küll aga piirab see võimalusi muuta printeri seadeid Adobe Readeri printimise aknas. Kui teie printeri seadetes on määratud vaikimisi valikuks ühepoolne printimine, siis seda tõepoolest printimise käigus muuta ei saa. Küll aga saab muuta printeri vaikimisi valikuid enne dokumendi Adobe Readeriga avamist. Kui muuta vaikimisi valikutes printeri eelistuseks kahepoolne printimine, saab ka FileOpeniga krüpteeritud dokumente kahepoolselt printida.
Windowsi operatsioonisüsteemis saab printeri vaikimisi valikuid muuta, valides "Control panel" > "View devices and printers". Klõpsates asjaomase printeri kohal paremat hiireklahvi, valige ilmuvast rippmenüüst "Printing preferences". Ilmuvast menüüst saate valida vaikivaks printimisviisiks kahepoolse printimise.
NB! Seadete muutmiseks võib teil vaja olla administraatori õigusi.

Miks ei õnnestu värviliselt printida?
FileOpeni liides ei piira printimisel kasutatavaid värvivalikuid, küll aga piirab see võimalusi muuta printeri seadeid Adobe Readeri printimise aknas. Kui teil on värviline printer ning te ei saa FileOpeniga krüpteeritud standardit värviliselt välja trükkida, on kõige tõenäolisem põhjus, et printeri seadetes on vaikimisi valikuks määratud mustvalge trükk. Probleem peaks lahenema, kui te muudate printeri vaikimisi seadeid selliselt, et värviline printimine oleks lubatud.
Windowsi operatsioonisüsteemis saab printeri vaikimisi valikuid muuta, valides "Control panel" > "View devices and printers". Klõpsates asjaomase printeri kohal paremat hiireklahvi, valige ilmuvast rippmenüüst "Printing preferences". Ilmuvast menüüst saate vaikivaks printimisviisiks valida värvilise printimise.
NB! Seadete muutmiseks võib teil vaja olla administraatori õigusi.

Printisin ainult paar lehekülge ja üritades uuesti printida annab arvuti teate, et olete ületanud lubatud printimiste arvu. Kas peab standardi uuesti ostma või saab tekkinud olukorda kuidagi lahendada?
FileOpen loeb ka osalist väljatrükki ühe kasutatud printimiskorrana. Seega tuleks kogu tekst korraga välja trükkida. Kui siiski on kogemata juhtunud, et olete sellisel viisil oma printimiskorrad ära kasutanud, tuleks võtta ühendust meie klienditeenindajatega, seletades neile juhtunu üksikasjad. Meie klienditeenindusel on seejärel võimalik standard teile printimiseks uuesti avada.

Miks ei saa standardit avada teises arvutis?
Olete ostnud üksiklitsentsiga standardi. Üksiklitsentsiga standardid on standardite kasutajate jaoks odavam variant, mis ongi mõeldud ainult ühes arvutis kasutamiseks. Kui soovite kasutada standardit mitmes arvutis, peaksite standardid soetama sisevõrgulitsentsiga, millel vastavat piirangut ei ole.
Piirangu rakendamise eesmärk on vähendada väga levinud illegaalset standardite kopeerimist ja levitamist. Kahjuks on endiselt levinud praktika, kus ostetakse üksiklitsentsiga standard, seda paljundatakse, kasutatakse sisevõrkudes ning levitatakse hoolimata sellest, et Eesti Standardikeskuse elektrooniliste dokumentide kasutusleping lubab üksiklitsentsiga ostetud standardit kasutada ainult ühes arvutitöökohas, teha kaks väljatrükki ja ühe elektroonse varukoopia.

Mida teha, kui arvuti on vahetatud ja ei saa standardeid avada uues arvutis?
Arvuti vahetuse puhul tuleks ühendust võtta EVS klienditeenindusega, kas e-kirja teel standard@evs.ee või telefoni teel 60 55 060. Klienditeenindus saab teha standardi(te)le uuenduse, et kasutajal oleks võimalik neid faile taas avada. Kindlasti peab olema paigaldatud ka vajalik tarkvara uude arvutisse, mille saab vajadusel allalaadida siit http://plugin.fileopen.com/all.aspx

Miks on üldse vaja standardite kasutamist piirata?
Kuna tegutsemiseks vajalikud rahalised vahendid saab Standardikeskus suures osas standardite müügist, on meie jaoks väga oluline, et standardeid ei kopeeritaks ega levitataks illegaalselt. Kahjuks on Eestis standardite kasutamisel meie poolt kehtestatud kasutamistingimuste rikkumine küllaltki levinud. Seetõttu oleme sunnitud rakendama illegaalset kasutamist raskendavaid piiranguid. Vastasel juhul ei oleks me varsti enam võimelised standarditega seotud teenuseid pakkuma või saaksime neid pakkuda senisest väiksemas mahus.

Pärast standardi allalaadimist ja salvestamist tuleb ette kiri, et olete lubatud printimiste arvu (2) ületanud, kuigi standardit ei ole veel kordagi välja trükitud. Mida olen valesti teinud ja mida peaksin edasi tegema?
Kui te tõepoolest ei ole ühtki väljatrükki teinud, on tegemist häirega teie arvuti ja meie süsteemi vahelises infovahetuses. Sellisel juhul võtke ühendust meie klienditeenindusega ning me saame standardi teile väljatrükiks uuesti avada.

Laadisin alla tarkvara FileOpen, aga standard on pärast avamist ikka tühi?
Palun kontrollige, kas te:
lisaks tarkavara allalaadimisele selle ka arvutisse paigaldasite (käivitasite allalaaditud tarkvara);
kas te laadisite FileOpeni kodulehelt alla teie operatsioonisüsteemile sobiva liidese;
kas te kasutate dokumendi vaatamiseks Adobe Acrobati või Adobe Readerit. Teiste programmidega dokumenti vaadata ei saa.

Kasutan Foxit Readerit, miks ma pean installeerima programmi Adobe Reader?
FileOpen liides töötab üksnes Adobe Readeri või Adobe Acrobatiga. Teiste PDF-lugejatega üksikkasutaja litsentsiga standardeid vaadata ei saa.

Mida teha, kui soovin kasutada üksiklitsentsiga ostetud standardit nii oma töö- kui ka koduarvutis?
Üksiklitsentsiga ostetud standard on mõeldud kasutamiseks ühes arvutis. Kui te soovite kasutada standardit vaheldumisi mitmes arvutis, peaksite standardi soetama sisevõrgulitsentsiga. Sisevõrgulitsentsiga standard võimaldab standardi kasutamist litsentsis märgitud arvus töökohtades.

Mida teha, kui ei saa printida üksiklitsentsiga ostetud standardit?
Printimise võimaldamiseks tuleb muuta vaikimisi seatud Adobe Readeri turvaseadeid. Muutmiseks avage standard Adobe Readeriga, valige menüüst Tools > Preferences> General ja eemaldage linnuke käskluse eest "Enable protected mode at startup". Seejärel vajutage OK nupule ja tehke standardile uuendus (pange kinni ja avage uuesti) . Nüüd peaks olema printimine võimalik.

Adobe Reader XI puhul eemaldage linnuke järgmiselt: Edit> Preferences> Security (Enhanced)

Mida teha, et vaadata üksiklitsentsiga standardeid Google Chrome brauseriga?
Google Chrome kasutab vaikimisi PDF-dokumentide kuvamiseks Chrome PDF Viewer plugini. Chrome PDF Viewerit aga ei toeta standardite krüpteerimiseks kasutatav FileOpen plugin.

Probleemi saab lahendada kahel eri viisil:

1. Salvestada dokument kõvakettale, valides parema hiireklahviga dokumendi lingi kohal "save link as..." ja avada see Adobe programmiga "Adobe Reader" või "Adobe Acrobat".

2. Kirjutada Google Chrome brauseri reale "about:plugins" ning valida vaikimisi PDF-dokumentide vaatajaks Adobe Acrobat. Nüüd avanevad standardid Google Chrome aknas. See eeldab, et arvutisse on eelnevalt installeeritud Adobe Reader.

Mida teha, kui standardi avamisel saadakse veateade "There was an error contacting the server or the server's response could not be decoded. Please check your internet connection. If this error persists please contact the publisher and present the text of this message."?
Palume kontrollida üle internetiühenduse olemasolu teie arvutis.

Kindlasti tuleks kontrollid tulemüüri, et see ei takistaks plug-in  kasutamist ja sellega ühenduse saamist.

Abi võib olla ka plug-in uuendamisest, uuem versioon on saadaval http://plugin.fileopen.com/all.aspx 

Mida teha, kui standardi avamisel tuleb osade lehekülgede kohta teade „There was an error processing a page. There was a problem reading this document (110)“?
Probleemi esinemisel tuleks ühendust võtta EVS klienditeenindusega, kas e-kirja teel standard@evs.ee või telefoni teel 60 550 60 ning Teile saadetakse e-kirja teel uus elektroonne versioon standardist.

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Monitooring2