Esileht»Standardimine»Standardimine

Standardimine

„Standardimine on tegevus, millega määratakse üldiseks ja korduvaks kasutamiseks sätted olemasolevate või potentsiaalsete probleemide lahendamiseks, eesmärgiga saavutada antud kontekstis korrapärasuse optimaalne tase.
Standardimine seisneb põhiliselt standardite koostamises, avaldamises ja kasutamises.

Standardimisest saadavaks kasuks on toodete, protsesside ja teenuste eesmärgivastavuse parenemine, kaubanduslike tõkete vältimine, tehnilise koostöö hõlbustamine.“

(määratlus standardist EVS-EN 45020:2008 „Standardimine ja standardimisega seotud tegevused. Põhisõnavara“)

Nt igapäevaselt laialdaselt kasutatava kirjapaberi suuruse A4 mõõtmed on kokku lepitud standardiga EVS-EN ISO 216. Standardiks vormistatud kokkuleppest on kasu nt:

  • paberi tootjale, kes valmistab kokkulepitud mõõtmetega (nt A4) paberi;
  • printeri tootjale, kes valmistab seadme, milles on võimalik kasutada kokkulepitud mõõtmetega paberit (nt A4);
  • tarbijale, kes hangib paberi tootjalt paberi, mis sobib printeri tootja valmistatud seadmega kasutamiseks.

Vastavalt standardile EVS-EN 45020:2008 on standard:

“Konsensuse alusel koostatud ja tunnustatud asutuse poolt vastuvõetud normdokument, milles tuuakse reeglid, juhtnöörid ja omadused tegevuste või nende tulemuste kohta üldiseks ja korduvaks kasutamiseks ja mis on suunatud korrastatuse optimaalse taseme saavutamisele antud kontekstis.“

Standardeid koostatakse ja avaldatakse kolmel standardimistasandil: rahvusvaheline, regionaalne ja rahvuslik. Eri tasanditel koostatud standardid erinevad üksteisest eelkõige neis kajastatu standardina aktsepteerinute arvu osas.

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2