Esileht»Standardimine»Tehnilised komiteed»EVS/TK 37

EVS/TK 37

Kütuste ja määrdeainete kvaliteet

Käsitlusala:

Gaas- ja vedelkütused, määrdeained ja seotud tooted

Peegelkomiteed:

 1. CEN/TC 19 – Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin

Komitee liikmed:

 1. Keskkonnaministeerium
 2. Eesti Keskkonnauuringute Keskus
 3. Eesti Õliühing
 4. Statoil Fuel & Retail Eesti AS
 5. Veho Eesti AS
 6. Maksu- ja Tolliamet
 7. Tarbijakaitseamet
 8. Eesti Triboloogia Instituut
 9. Kvalmek OÜ
 10. OÜ Analiit-AA
 11. Keskkonnainspektsioon
 12. OÜ TT Labor

Komitee asutamise kuupäev:

03.10.2008

Tööprogramm

Tõlkimisel ja koostamisel olevatest standarditest saab ülevaate standardimisprogrammist.

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees:

Priit Alumaa

Aseesimees:

Raul Ernes

Tehniline sekretär:

Artur Gornischeff

Eesti Standardikeskuse kontaktisik:

Liis Tambek

Print  
AK portaal2 Infoteenus