Esileht»Standardimine»Töös olevad standardid»Standardimisprogramm

Standardimisprogramm

Standardimisprogramm on loetelu hetkel:

  • koostamisel olevatest algupäraste standardite ja tehniliste spetsifikatsioonide projektidest;
  • tõlkimisel olevatest Eesti standarditest ja standardilaadsetest dokumentidest;
  • ülevõetavatest rahvusvahelistest standarditest.

Projektid on jaotatud ICS gruppide alusel teemavaldkondadeks (nt ehitus, elektrotehnika jne) ja valdkonnasiseselt eristatud: koostatavad algupärased standardid, tõlkimisel olevad dokumendid ja ümbertrüki meetodil ülevõetavad rahvusvahelised standardid.

Iga projekti kohta on toodud järgmine info: koostamisega seotud EVS/TK, dokumendi tähis, pealkiri, koostamisetapp sel kuul, eeldatav kommenteerimisperiood, eeldatav dokumendi avaldamise tähtpäev ja EVS kontaktisik, kellelt projekti kohta uusimat infot küsida.

Igakuiselt lisatakse uute koostamisettepanekutega esitatud ning eemaldatakse eelneval kuul avaldatud või lõpetatud projektid.

STANDARDIMISPROGRAMM PDF-FORMAADIS

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2