Esileht»Hea teada»Harmoneeritud Standardid

Harmoneeritud standardid

Harmoneeritud standardid on eristaatusega Euroopa standardid. Harmoneeritud standarditele annab eristaatuse nende seotus Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiividega. Harmoneeritud standardite eesmärgiks on kirjeldada tehnilisi lahendusi direktiivides toodud oluliste nõuete täitmiseks. Reeglina annab harmoneeritud standardite kasutamine direktiivi nõuete täidetuse osas nn vastavuse eelduse, mis teeb harmoneeritud standardite kasutamisest kõige lihtsama viisi tõendada direktiivide oluliste nõuete täitmist. Harmoneeritud standardite ja uue lähenemisviisi direktiivide vahelistest seostest täpsemalt lugeda Standardid ja EL lehelt.

Harmoneeritud standardid koostatakse Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt neile Euroopa Komisjoni poolt antud mandaatide alusel. Harmoneeritud standard annab reeglina vastavuse eelduse direktiivi nõuete täidetuse osas, kui selle standardi kohta on avaldatud viide Euroopa Liidu Teatajas. Euroopa Komisjon avaldab kokkuvõtliku informatsiooni Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjadest järgmisel veebilehel:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards

Vastavalt toote nõuetele vastavuse seadusele avaldab Eesti standardimisorganisatsioon EVS Teatajas informatsiooni uute harmoneeritud standardite kohta, mille kohta on avaldatud teade (viide) Euroopa Liidu Teatajas, ja harmoneeritud standardite kohta, mis on üle võetud Eesti standarditeks.

Harmoneeritud standardeid üle võtvate Eesti standardite nimekirjadega on võimalik tutuvuda meie e-poes.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2