Esileht»EVS»Liikmelisus»Rahvusvahelised standardimis-organisatsioonid

Rahvusvahelised standardimisorganisatsioonid

Rahvusvahelised standardimisorganisatsioonid on ISO, IEC ja ITU.

Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon ISO

ISO on rahvusvaheline standardimisorganisatsioon, mis on asutatud 1946. a ning tegeleb kõikide valdkondade standardimisega, välja arvatud elektrotehnika ja telekommunikatsioon.

ISO liikmeteks on rahvuslikud standardimisorganisatsioonid – igast riigist üks liige.

Käesoleval hetkel on ISO-s 163 liiget, kes jagunevad kolme rühma:
täisliikmeid 111;
kirjavahetajaliikmeid 47;
abonentliikmeid 5.

Eesti oli ISO kirjavahetajaliige alates jaanuarist 1993 kuni detsembrini 2010.

Alates 2000. aastast esindab Eestit ISO-s EVS.

Alates 1. jaanuarist 2011 on EVS ISO täisliige.

Andmed uuendatud mais 2012.

Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon IEC

IEC on rahvusvaheline standardimisorganisatsioon, mis on asutatud 1906. a ning tegeleb elektrotehnikaalase standardimisega.

IEC liikmeteks on (analoogselt ISO-ga) rahvuslikud standardimisorganisatsioonid – igast riigist üks liige.

Käesoleval hetkel on IEC-s 82 liiget:
täisliikmeid 60;
liitunud liikmeid 22.

Eesti on IEC liitunud liige alates augustist 1995.

Alates 2000. aastast esindab Eestit IEC-s EVS.

Andmed uuendatud mais 2012.

Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit ITU

ITU on ÜRO juures töötav rahvusvaheline (standardimis)organisatsioon nii riikliku kui erasektori telekommunikatsioonivõrkude ja -teenuste koordineerimiseks.

Oma tegevustes jaguneb Rahvusvaheline Sideliit kolme sektorisse:
ITU-R raadioside sektor,
ITU-T standardimise sektor,
ITU-D telekommunikatsiooni arendussektor;
ja ITU Telecom foorumiks.

ITU liikmeteks on liikmesriikide valitsused ja erasektori ettevõtted.

Käesoleval hetkel on ITU-s:
liikmesriike 193;
sektorite liikmeid 547;
sektorite liitunud liikmeid 171.

Alates aprillist 1992 on Eesti ITU-s esindatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt.

Andmed uuendatud mais 2012.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2