Esileht»EVS»Liikmelisus

Liikmelisus

Eesti Standardikeskus esindab Eestit rahvusvahelises ja Euroopa standardimises. Esindamise aluseks on Standardikeskuse liikmestaatus vastavates rahvusvahelistes ja Euroopa standardimisorganisatsioonides. Standardikeskus on:

Euroopa Standardimiskomitee CEN täisliige;
Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee CENELEC täisliige;
Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni ISO täisliige alates aastast 2011;
Rahvusvahelise Elektrotehnika Komisjoni IEC liitunud liige.

Standardikeskusel on esindajad järgmistes Euroopa ja Rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide juhtorganites:


CEN tehnikanõukogu - Martin Merimaa
CENELEC tehnikanõukogu - Martin Merimaa

Standardikeskus kehtestab Eesti standarditena ka Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi ETSI standardeid, kuid ei ole ETSI liige. ETSI rahvuslikuks liikmeks Eestis on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning Standardikeskus avaldab ETSI standardeid Tehnilise Järelevalve Ametiga sõlmitud koostöölepingu alusel.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus