Mode:  

Esileht»EVS»Standardikeskusest»Kvaliteedialased juhtpõhimõtted

Eesti Standardikeskuse kvaliteedialased juhtpõhimõtted

Eesti Standardikeskus rakendab kvaliteedijuhtimissüsteemi, mille käsitlusala on tegutsemine Eesti standardimisorganisatsioonina, sh Eesti standardite koostamise ja Euroopa ning rahvusvaheliste standardite koostamises osalemise korraldamine, standardite ja standardimisalase informatsiooni levitamine ning koolitamine.

Eesti Standardikeskuse kvaliteedijuhtimissüsteem on nendes valdkondades sertifitseeritud AS Metrosert poolt ning Standardikeskusele on väljastatud juhtimissüsteemi sertifikaat.

Eesti Standardikeskuse kvaliteedialased juhtpõhimõtted

  • Pakume rahvusliku standardimisorganisatsioonina kvaliteetset, usaldusväärset ja klientide ootustele vastavat teenust, järgides valdkonna parimaid praktikaid ning rakendades kaasaegseid lahendusi.
  • Järgime ja täidame meile kohalduvaid nõudeid ning teeme enam kui õigusaktid ja standardimisreeglid meid kohustavad.
  • Tegutseme õigeaegselt ja oleme tegevustes pädevad arendades oma töötajaid.
  • Lähtume pideva täiustamise põhimõttest, parendades pidevalt oma kvaliteedisüsteemi eesmärgiga suurendada meie poolt pakutavate toodete ja teenuste kvaliteeti ja standardi koostajate, kasutajate ning meie teiste huvipoolte rahulolu meie tegevusega.

 

 
 
Print  
AK portaal2 Pysiklient2