Mode:  

Esileht»EVS»Standardikeskusest»Kvaliteedialased juhtpõhimõtted

Eesti Standardikeskuse kvaliteedialased juhtpõhimõtted

 
Eesti Standardikeskus rakendab kvaliteedijuhtimissüsteemi, mille käsitlusala on tegutsemine Eesti standardimisorganisatsioonina, sh Eesti standardite koostamise ning Euroopa ja rahvusvaheliste standardite koostamises osalemise korraldamine, standardite ja standardimisinfo levitamine ning koolitamine.
 
Aktsiaselts Metrosert on Eesti Standardikeskuse kvaliteedijuhtimissüsteemi nendes valdkondades sertifitseerinud ning väljastanud Standardikeskusele juhtimissüsteemi sertifikaadi.
 

Meie kvaliteedialased juhtpõhimõtted:

 
Pakume rahvusliku standardimisorganisatsioonina kvaliteetset, usaldusväärset ja klientide ootustele vastavat teenust, järgides valdkonna parimaid praktikaid ning rakendades tänapäevaseid lahendusi.
Järgime ja täidame meile kohalduvaid nõudeid ning teeme enam kui  õigusaktid ja standardimisreeglid meid kohustavad.
Tegutseme õigel ajal ja oleme tegevustes pädevad, arendades oma töötajaid.
Lähtume pideva täiustamise põhimõttest, parendades pidevalt oma kvaliteedisüsteemi eesmärgiga suurendada meie pakutavate toodete ja osutatavate teenuste kvaliteeti ning standardi koostajate, kasutajate ja meie teiste huvipoolte rahulolu meie tegevusega.
 
 
 
 
Print  
Pysiklient2 Infoteenus