Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

EVS/TK 26 „Vesi ja veetehnoloogia“ lõpetas tegevuse

6.05.2010

10. augustil 2009.a toimunud tehnilise komitee EVS/TK 26 koosolekul käsitleti päevakorra punktina komitee tegevuse lõpetamist. Arutelu tulemusena tõdeti, et TK liikmed ei oma komitee jätkamiseks ja selle töös edaspidi osalemiseks piisavalt ajaressurssi ning puudub huvitatud osapool komitee sekretariaadi haldamiseks ja selle töö koordineerimiseks.
Loetletud põhjustel otsustati viia lõpule EVS standardimisprogrammis sisalduvad komitee käsitlusalasse kuuluvad standardimistööd ja seejärel lugeda EVS/TK 26 tegevus lõpetatuks.

Komitee tegevuse lõpetamine kinnitati Standardikeskuses 05. mai 2010 käskkirjaga nr 1:8/74.

Tehniline komitee EVS/TK 26 „Vesi ja veetehnoloogia“ asutati 2004. aasta jaanuaris kaheteistkümne asutajaliikme poolt, kelleks olid: Keskkonnaministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, ENTEC AS, AS Tallinna Vesi, AS Tartu Veevärk, AS Viljandi Veevärk, AS Eesti Projekt, Eesti Veeettevõtete liit, AS Eesti Veevärk, Tervisekaitseinspektsioon, Tartu Ülikool.

Komitee peegeldas ja võttis osa järgmiste rahvusvaheliste ja Euroopa tehniliste komiteede tööst:
ISO/TC 30 – Measurement of fluid flow in closed conduits
ISO/TC 113 – Hydrometry
ISO/TC 138 – Plastic pipes, fittings and valves for the transport of fluids
ISO/TC 147 – Water quality
CEN/TC 92 – Water meters
CEN/TC 155 – Plastic piping systems and ducting systems joints
CEN/TC 163 – Sanitary appliances
CEN/TC 164 – Water supply
CEN/TC 165 – Waste water engineering
CEN/TC 203 - Cast iron pipes, fittings and their joints
CEN/TC 230 – Water analysis
CEN/TC 308 – Characterization of sludges
CEN/TC 318 – Hydrometry
 
Tegevusaastate jooksul koostati 6 Eesti algupärast standardit, milleks on
EVS 835 „Kinnistu veevärgi projekteerimine“, EVS 846 „Kinnistu kanalisatsioon“, EVS 847 sari  „Ühisveevärk“ ja EVS 848 „Ühiskanalisatsioonivõrk“ ning avaldati Euroopa standardite tõlkeid.

EVS tänab kõiki komitees osalejaid meeldiva koostöö eest!

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2