Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Sisevalgustusstandard EVS-EN 12464-1:2003 uuenes

6.02.2012

Uus eestikeelne standard EVS-EN 12464-1:2011 (Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad) asendab aastal 2003 ilmunud samanimelist standardit EVS-EN 12464-1:2003.

Uus standard on põhjalikum kui eelmine. Tähtsaimate uuenduste hulgas tuleb mainida järgmisi:

• on pandud rohkem rõhku päevavalguse tähtsusele ja sätestatakse, et valgustusnõudeid saab enamasti rakendada ühesugusel viisil sõltumata sellest, kas on tegemist tehis- või päevavalgustusega või mõlema valgustusviisi koostoimega;

• et kogu nägemisväli oleks ühtlasemalt valgustatud, on normitud ka seinte ja lagede nõutav valgustustihedus (seintel üle 50 lx, lael üle 30 lx, kusjuures valgustustiheduse ühtlus peab olema mõlemal vähemalt 0,10);

• et paremini ära tunda inimnägusid ja muid ruumilisi objekte, on vastavates ruumides sätestatud nõuded silindrilisele valgustustihedusele ning esitatud üksikasjaline selgitus varjumoodustuse kohta;

• nõuded valgustustiheduse ühtlusele on esitatud töö- ja tegevusliikide kaupa;

• nägemisvälja valgustustiheduse liiga suurte erinevuste vältimiseks on peale tööpiirkonna ja selle lähiümbruse esitatud 3 m laiuse taustapiirkonna määratlus ja sätestatud selle valgustustihedus (kolmandik lähiümbruse valgustustihedusest);

• keskmise valgutustiheduse mõõtmisviisi ühtlustamiseks on esitatud valgustusrastri määratlus, mis on samasugune nagu välistöökohtade valgustuse standardis;

• on sätestatud kuvarseadmetega ruumides kasutatavate valgustite heleduse uued piirväärtused; kuvarite iseloomustussuurused ja nende arvväärtused on võetud standardist ISO 9241-307.

Nõuded nägemisdiskomfordi piiramisele, valgusallikate värviesitusele, valguse väreluse ja stroboskoopnähtuse vältimisele ja hooldeteguri määramispõhimõtetele ei ole muutunud. On aga esile tõstetud päevavalguse lisaeeliseid, mis kompenseerivad näiteks selle võimalikku ebaühtlust, ja pööratud tähelepanu ka valguse ööpäevase muutuvuse psühholoogilisele kasulikkusele.

Standardi lõpus on esitatud valgustatavate piirkondade, nägemisülesannete ja tegevusliikide üksikasjaline tähestikuline register.

Endel Risthein
EVS TK/24 Valgus- ja valgustustehnika

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2