Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene number

4.10.2018

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene (03.10.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

7 uut tõlget kommenteerimisel - EN IEC 61000-3-2:201X „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)“, EVS-EN 124-4:2015 „Rest- ja kontrollkaevude luugid sõidu- ja kõnnitee aladele. Osa 4: Raudbetoonist rest- ja kontrollkaevude luugid“, EVS-EN 131-2:2010+A2:2017 „Redelid. Osa 2: Nõuded, katsetamine, märgistamine“, EVS-EN 131-3:2018 „Redelid. Osa 3: Märgistus ja kasutusjuhised“, EVS-EN 131-7:2013 „Redelid. Osa 7: Mobiilsed platvormredelid“, EVS-EN ISO 41001:2018 „Rajatiste haldamine. Juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“, prEN 14974 „Rulapargid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 1870-14:2007+A2:2012 „Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 14: Vertikaalasetusega saeraam“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit EVS-EN 1069-1:2017 „Veeliumäed. Osa 1: Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 1992-4:2018 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4: Kinnituste projekteerimine betooni“, EVS-EN 1992-4:2018/NA:2018 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4: Kinnituste projekteerimine betooni. Eesti standardi rahvuslik lisa“, EVS-EN 1992-4:2018+NA:2018 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4: Kinnituste projekteerimine betooni“, EVS-EN 378-4:2016 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine“, EVS-EN 60204-1:2018 „Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN ISO 11666:2018 „Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Aktsepteerimise tasemed“, EVS-EN ISO 23279:2017 „Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Defekti tüüpide määratlemine keevisõmblustes“, EVS-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 „Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaarpositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod. Muudatus 1: Täppisandmete lisamine“, EVS-EN ISO 6888-1:2001/A2:2018 „Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaarpositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod. Muudatus 2: Alternatiivse kinnitustesti lisamine, kasutades RPFA torkekülvi meetodit“, EVS-EN ISO 6888-1:2001+A1+A2:2018 „Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaarpositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/29/EL Lihtsad surveanumad, Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge, Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed.

Head lugemist

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2