Esileht»EVS»Uudised 2020

Asutatud on uus ISO komitee – Kogukonna suuruste ressursipõhiste kanalisatsiooni puhastussüsteemid

23.03.2018

Rahvusvahelisele standardimisorganisatsioon ISO on asutanud uue projektkomitee - Community scale resource oriented sanitation treatment systems. Komitee sekretariaati hakkab haldama Ameerika Ühendriikide standardimisorganisatsioon ANSI.

Uue komitee eesmärgiks oleks välja töötada rahvusvaheline standard, mis määratleks nõuded ja katsemeetodid tagamaks ohutu ja jätkusuutlik kogukonna ressursipõhine väljaheidete käsitlemine. Kogukonna suuruseks loetakse 1000 – 100 000 inimest. Standard kehtiks üksustelele, mis peamiselt keskenduks inimeste väljaheidete kogumisele. Lisaks, oleksid võimelised töötama ilma kanalisatsioonita ning off-grid keskkondades ja oleksid kokkupandavad.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2