Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2008

Riiklik standardimiskava 2009

10.12.2008

10. novembril kogunes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) eesistumisel tegutsev riiklik standardimiskomisjon 2009. aasta riikliku standardimisvajaduse arutamiseks. Koosoleku tulemusena valminud kava kinnitati 18.11.2008 majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga. Uue riikliku standardimiskava leiad siit: standardimiskava 2009 (pdf formaadis).

Möödunud aastate head praktikat jätkates oli EVS tehnilistel komiteedel võimalus Standardikeskuse kaudu oma ettepanekud esitada vastavatele ministeeriumitele kaalumiseks nende standardite kavasse võtmiseks, mille koostamine või eestikeelsena avaldamine võiks komiteede arvates olla riigile oluline ja mille avaldamist võiks seetõttu täies mahus või osaliselt toetada riik. Käesoleval aastal laekus EVS tehnilistelt komiteedelt hulgaliselt ettepanekuid, mille hulgast valiti prioriteetsemad ja mis moodustavad olulise osa 2009. a riiklikust standardimiskavast.

Riiklikus standardimiskavas on kokku 102 standardimisalast tööd, millest valdava osa moodustab Euroopa standardite tõlkemeetodil ülevõtmine. Riikliku standardikavaga kinnitatud tööde täitmist alustatakse järgmisest aastast ning enamik töödest peab lõppema 2009. aasta jooksul.

Teave koostamisel olevate standardite kohta on leitav EVS standardimisprogrammist.

Standardiosakond
01.12.2008

Print  
AK portaal2 Pysiklient2