Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

Mänguasjade standardimise tehniline komitee alustas tegevust

10.06.2009

Tegevust alustas EVS käskkirjaga 1.06.2009 registreeritud Mänguasjade standardimise tehniline komitee tähisega EVS/TK 39.

Komitee asutajaliikmeteks said 29.04.2009 toimunud asutamiskoosoleku otsusega OÜ Dinoxo, Inspecta OÜ, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelvalve Amet, Tarbijakaitseamet, Tervisekaitseinspektsioon, TÜV Nord Eesti OÜ.

Komitee asus peegeldama  Euroopa  standardimiskomiteesid:
CEN/TC 52 - Mänguasjade ohutus (Safety of toys)
CEN/TC 252 - Tooted lastele ja lastehoiuks (Child use and care articles)

Komitee esimeheks valiti TÜV Nord Eesti OÜ esindaja Karil Tammsaar ja sekretäriks Tervisekaitseinspektsiooni esindaja Kristiina Rand. Komitee aadressiks on Tervisekaitseinspektsioon, Paldiski mnt. 81, 10617 Tallinn.

Komitee tööplaanis on käesoleval aastal seitsme standardisarja EN 1176 "Mänguväljaku seadmed"ja kolme standardisarja EN 71 "Mänguasjade ohutus" standardi eestikeelsete väljaannete koostamine

Eesti Standardikeskuse kontaktisik: Heiki Aasmann, e-post: heiki@evs.ee

Free web hosting Here
Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2