Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

TK rahulolu-uuring 2008

20.02.2009

Ajavahemikus 2008-12-15 kuni 2009-01-19 viidi Standardikeskuse tehniliste komiteede liikmete hulgas läbi küsitlus saamaks hinnangut EVS poolt TK-dele pakutavale ja kogumaks mõtteid pakutava parendamise osas.

Küsitluse vormiks oli küsimustik, mis saadeti kõigile TK-liikmetele e-kirjateel. Saadud tagasiside põhjal saime kinnitust meie standardimiskoordinaatorite rolli olulisusele standardimisalase info levitamisel. Kõrgelt hinnati koordinaatori poolt edastatavat informatsiooni nii Eestis kui ka Euroopa tasandil toimuva osas.
Muudest infoallikatest hinnati oluliseks EVS veebileht ning pigem oluliseks EVS infoteenus ja EVS Teataja. TK-liikmete poolt tehti mitmeid konstruktiivseid ettepanekuid EVS veebilehel kajastatava osas. Olles käesoleva aasta algusest kasutusele võtnud uue EVS veebilehe, on hea meel tõdeda, et mitmed uuringu käigus tehtud parendusettepanekud on oma lahenduse juba leidnud (nt standardite kehtivuse ja asenduste kuvamine standardi otsingul, standardi seos direktiiviga).

TK-tööks vajalike standardikavandite kättesaadavusega jäädi üldjoontes rahule ning standardi koostamisprotsessist osavõtmist lihtsaks. Märkimist väärt on rahulolu Eesti standardikavandite kättesaadavusega. Rahvusvaheliste ja Euroopa standardikavandite kättesaadavuse hinnang on mõnevõrra madalam, kuivõrd kavandid ei laeku alati otse TK-liikme e-posti aadressil, vaid neid tuleb failiserveritest alla laadida (nt elektriala standardikavandid).

Uuringu tulemusena selgus ka, et Standardikeskuse poolt koostatud juhendid  on hinnatud abilised standardi koostamisel, kuigi neid väga sageli kasutada ei armastata.

TK-sisest infovahetust ja koostöö efektiivsust hinnati rahuldavaks. Esile toodi head infovahetust e-postiteel, kuivõrd ajafaktor on kõigil üsna piiratud ja koosolekuvormis kogunemiseks ei ole alati aega. EVS poolt kasutamiseks pakutava koosolekuruumiga oldi rahul.

Valdav osa vastanutest leidis ka, et analoogsete uuringute korraldamine tuleb kasuks ja võimaldab analüüsida hetkeseisu.

Täname kõiki, kes leidsid võimaluse omapoolseks sisendiks ja arvamuse avaldamiseks!

Ühtlasi vabandame, kui seoses EVS poolsete IT-probleemide tõttu jäi mõnel TK-liikmel küsimustik saamata. Tuletame siinkohal meelde, et Teie ettepanekud ja arvamused on oodatud igal ajal!

Standardiosakond
20.02.2009

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2