Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

ISO sertifitseerimisturu-uuring 2007

29.01.2009

Alates 1993. aastast viib Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon ISO igal aastal läbi sertifitseerimisturu-uuringu.

Seekordne 17. ISO sertifitseerimisturu-uuring kinnitas huvi ühe või mitme ISO juhtimissüsteemi standardi vastu 175 riigis, võrreldes 170 riigiga 2006. aastal.
ISO peasekretär Alan Bryden on kommenteerinud, et uuring illustreerib väga selgelt neid objektiivseid võimalusi, mida ISO juhtimissüsteemi standardid pakuvad organisatsiooni hindamiseks ehk teisisõnu lisavad väärtust organisatsioonidele üle maailma, mis kasutavad neid standardeid.

Uuring on PDF-vormingus (ingliskeelsena) tasuta allalaetav ISO veebilehelt.

Peamised järeldused uuringust:

ISO 9001:2000 (quality management/ kvaliteedijuhtimine)

Kuni 2007. aasta lõpuni oli 175 riigis väljastatud ISO 9001:2000 alusel vähemalt 951 486 sertifikaati (sh Eestis 625 sertifikaati). Võrreldes 2006 aastaga tähendab see 6 % kasvu (Eestis 8,3 %). Teenuste sektor moodustab 32 % kõigist väljastatud sertifikaatidest.

Võrreldes 2007. aastal väljastatud sertifikaatide arvu kasvu (+6 %) 2007. aasta kasvuga (+16 %) on see tunduvalt väiksem, mis uuringu kohaselt võib olla põhjustatud mitmete tegurite koosmõjust:

  • 2007. aasta uuringu andmete kogumise metoodika keskendus tugevalt arvandmete hankimisele algallikast (sertifitseerimisasutused, mis reaalselt väljastavad sertifikaate), et vähendada eksimusi, mis võivad kaasneda andmete hankimisel sekundaarsetest allikatest.
  • Sertifitseerimistegevus vaibus, oodates ISO 9001 uustöötluse avaldamist (analoogne situatsioon oli enne ISO 9001:2000 avaldamist).
  • Sertifitseerimisturg on küps maades, kus sertifitseerimist alustati juba varakult.
  • Kasvavad tegevusvaldkonna spetsiifilised ISO 9001 standardid vähendavad baasstandardi sertifikaatide (väljastamise) arvu.
  • Kasvavaks trendiks on organisatsioonides mitme sertifikaadi asendamine ühega, mis hõlmab organisatsiooni kõiki filiaale, kuigi seda arengut on raske hinnata ning samuti vähendab selline areng väljastatavate sertifikaatide hulka.

ISO 14001:2004 (environmental management/ keskkonnajuhtimine)

2007. aasta lõpuks oli 148 riigis väljastatud ISO 14001:2004 alusel vähemalt 154 572 sertifikaati (sh Eestis 169). Võrreldes 2006 aastaga tähendab see 21 % kasvu. Teenuste sektor hõlmab 29 % väljastatud sertifikaatidest, mis võrreldes 2006. aastaga on kasvanud 27 %.

ISO/TS 16949:2002 (quality management for automotive suppliers/ kvaliteedijuhtimine autotööstuses)

Kuni 2007. aasta lõpuni oli 81 riigis väljastatud ISO/TS 16949:2002 alusel vähemalt 35 198 sertifikaati (sh Eestis 7). Võrreldes 2006 aastaga tähendab see 26 % kasvu.

ISO 13485:2003 (quality management for medical devices/ meditsiiniseadmete kvaliteedijuhtimine)

Kuni 2007. aasta lõpuni oli 84 riigis väljastatud ISO 13485:2003 alusel vähemalt 12 985 sertifikaati (sh Eestis 2). Võrreldes 2006 aastaga tähendab see lausa 62 % kasvu.

ISO/IEC 27001:2005 (information security management/ infoturbe haldus)

Kuni 2007. aasta lõpuni oli 70 riigis väljastatud ISO/IEC 27001:2005 alusel vähemalt 7 732 sertifikaati (sh Eestis 1). Võrreldes 2006 aastaga tähendab see 33 % kasvu. 90% infoturbe halduse standardi põhjal väljastatud sertifikaatidest on läinud teenuste sektorile.

Uuringu tulemused viitavad jätkuvalt globaalmajanduse arengule, kus värskelt esilekerkinud Hiina, India, Brasiilia ning Vene Föderatsioon on järgi jõudnud riikidele, kus on väljastatud enim sertifikaate või kus on suurim kasv 2007. aastal. Ka Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Korea, Mehhiko, Poola, Rumeenia, Taimaa ning Türgi näitavad üles intensiivset sertifitseerimistegevust.

Rohkem teavet ISO veebilehelt.

Try our web hosting provider
Print  
AK portaal2 Pysiklient2