Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

Ilmunud standardi ISO 9004:2000 uustöötlus

2.12.2009

Käesoleva aasta novembris avaldas Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon ISO standardi ISO 9004:2000 uustöötluse ISO 9004:2009 „Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach“ („Organisatsiooni juhtimine püsiva edu saavutamiseks – kvaliteedijuhtimise lähenemisviis“). 

Standard annab organisatsioonidele suuniseid  püsiva edu saavutamiseks kvaliteedijuhtimise lähenemisviisi abil. See on rakendatav igas organisatsioonis olenemata selle suurusest, tüübist ja tegevusalast.

Võrreldes standardiga EVS-EN ISO 9001:2008, mis suurendab kliendirahulolu läbi toodete ja teenuste kvaliteedijuhtimise, käsitleb ISO 9004:2009 kvaliteedijuhtimist laiemalt, eriti tulemuslikkuse parendamist. ISO 9004:2009 on abiks organisatsioonidele, mille tippjuhid soovivad jätkuva parendamise poole püüeldes liikuda edasi EVS-EN ISO 9001-st.

Rahvusvaheline standard ISO 9004:2009 võeti paralleelselt muutmata kujul üle ka Euroopa standardiks (EN ISO 9004:2009) ning avaldamine ingliskeelse Eesti standardina (EVS-EN ISO 9004:2009) on plaanis veel käesoleva aasta lõpus.
 
Rahvusvaheline standard ISO 9004:2009 on alates käesoleva kuu algusest kättesaadav meie e-poest ja klienditeenindusest. Ingliskeelse Eesti standardiga on võimalik tutvuda alates tuleva aasta jaanuarist.

Eesti standardi EVS-EN ISO 9004:2009 tõlkemeetodil koostamise teostab tuleval aastal tehniline komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“. Standardi tõlke kommenteerimisperiood toimub eeldatavalt 2010. aasta teisel poolel, misjärel eestikeelse standardina avaldamine on kavandatud 2010. aasta lõppu. 

Powered by web hosting

Ingliskeelset lisalugemist
ISO veebilehelt: http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1263

Triin Teppand

 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2