Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

Kontonumbrite standardi kehtivus pikendatud

4.12.2009

Oktoobrikuus algatasime algupärase standardi EVS 876:2004 "Kontonumbrid" perioodilise ülevaatuse kontrollimaks standardi tehnilist taset, jätkuvat vastavust aja nõuetele, vastavust kehtivatele õigusaktidele, kooskõla rahvusvaheliste või Euroopa standarditega jne.

Ülevaatluse käigus küsiti kommentaare ja arvamusi standardi jätkuva vajalikkuse osas 13. ettevõttelt või liidult, millest tagasiside andsid 4: AS LHV Pank, SEB Eesti, Danske Bank AS Eesti filiaal ja Eesti Pangaliit.

Laekunud tagasiside põhjal tõdeti, et euro kasutuselevõtu raames on Eesti arveldussüsteemi osalised otsustanud migreeruda siseriiklikult kontonumbri standardilt rahvusvahelise kontonumbri standardile (IBAN), mis toob kaasa muudatusi kolmandate osapoolte (nt raamatupidamistarkvara arendajad) toodetesse ning sujuva ülemineku tagamiseks on planeeritud paralleelkasutusperiood.

Kuni ei ole kindlaks määratud eurole ülemineku tähtaeg ei ole kavandatud kehtiva standardi muutmist, mistõttu tegid kõik standardi ülevaatusprotsessis osalenud Standardikeskusele ettepaneku standardi kehtivuse pikendamiseks muutmata kujul.

Standardi EVS 876:2004 "Kontonumbrid" kehtivus on pikendatud järgmiseks kehtivusperioodiks (maksimaalselt 5 aastat) või kuni tekib vajadus standardi muutmiseks.

Martin Merimaa
04.12.2009

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2