Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

Uuenes Toiduainete standardimise tehniline komitee

3.11.2009

27. oktoobril 2009 toimus Toiduainete standardimise tehnilise komitee koosolek, millega kinnitati tehnilise komitee uuendatud põhikiri. Komitee tegevusvaldkond täienes teravilja ja teraviljatoodete (CEN/TC 338) ning toidu tarneahela ohutuse (CEN/TC 379) teemadega, kõrvale jäi loomasöötade valdkond. Uuenes ka komitee liikmeskond, kus nüüd on 11 liiget. Komitee esimeheks valiti Tallinna Tehnikaülikooli esindaja Raivo Vokk, Komitee liikumapanevaks jõuks on MTÜ Eesti Toiduainetööstuse Liit, kus töötab ka komitee sekretäriks valitud Kadri Tiitso. Tehniline komitee koostas asjakohase tööplaani 2010 aastaks, esitades vastavad ettepanekud ka riiklikku standardimiskavasse. Täiendavat infot saab Komitee sekretärilt

Free web hosting here

Kadri Tiitso või Standardikeskuse kontaktisikult Heiki Aasmann

 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2