Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

Pikendati EVS õigust tegutseda Eesti standardiorganisatsioonina

17.12.2009

Käesoleva aasta 17. detsembri istungil otsustas  Vabariigi Valitsus anda Eesti Standardikeskusele õiguse tegutseda Eesti standardiorganisatsioonina järgmiseks kuni kümne aasta pikkuseks perioodiks. Eesti Standardikeskusele 2000. aastal Vabariigi Valitsuse poolt antud õigus tegutseda Eesti rahvusliku standardiorganisatsioonina kehtis kuni 2010. aasta 31. märtsini. Tulenevalt perioodi peatsest lõppemisest kuulutas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium käesoleva aasta novembris välja konkursi Standardiorganisatsiooni leidmiseks uueks perioodiks. Oma taotluse valmisolekuga Eestit rahvusliku standardiorganisatsioonina järgmisel perioodil teenindada esitas ka Eesti Standardikeskus ning tänase otsusega valitsus Standardikeskuse taotluse rahuldas. 
Standardikeskus on tänulik usalduse eest ning loodab oma klientidele ja partneritele pakkuda heal tasemel standardimisalaseid teenuseidjärgmisel kümmel aastal.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2