Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

Ilmunud standardi EVS-EN ISO 9001:2001 uustöötlus

20.01.2009

15. novembril avaldas Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon ISO standardi ISO 9001:2000 “Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded” uustöötluse ISO 9001:2008. ISO 9001 on üks enim kasutatud standardeid, mida on seni rakendatud nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonides 170 riigis.

ISO 9001:2008 võeti paralleelselt üle ka Euroopa ja seeläbi Eesti standardiks.

ISO 9001 uustöötlust koordineeris ISO tehniline komitee ISO/TC 176 „Quality management and quality assurance“. Tehniline komitee on märkinud, et ISO 9001:2008 ei kehtesta uusi nõudeid, vaid selgitab juba olemasolevaid nõudeid ISO 9001:2000-st, mis baseeruvad 8-aastasel kogemusel, realiseerides standardit üle kogu maailma ning parendades ühtivust ka ISO 14001:2004 keskkonnajuhtimissüsteemide standardiga.

Eesti standardi EVS-EN ISO 9001 “Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded” uustöötluse tõlkemeetodil koostamist teostas tehniline komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“. Standardi tõlke kommenteerimisperiood toimus 2008 aasta novembrikuu jooksul. Standard avaldati Eesti standardina eelmisel aastal ning jõustus EVS Teataja jaanuarikuu numbri ilmumisel, millest alates on see tutvumiseks kättesaadav meie e-poest või klienditeenindusest.

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon ISO (International Organization for Standardization) ja Rahvusvaheline Akrediteerimisfoorum IAF (International Accreditation Forum) on kokku leppinud ISO uustöötlusele sertifitseerimise osas, et kindlustada tõrgeteta üleminek ISO 9001:2008-le, maailmas enimlevinud kvaliteedijuhtimissüsteemide (QMS) standardile.

Kuna standardi nõuetele vastavuse kohta toimub jätkuv sertifitseerimistegevus, siis on standardi uusversioonile üleminekuks kehtestatud üleminekuperiood. Aasta pärast ISO 9001:2008 jõustumist on kõik akrediteeritud sertifitseerimisasutused kohustatud väljastama sertifikaate vastavalt uuele standardile.

Try our web hosting

24 kuud peale uustöötluse jõustumist ei tunnustata enam ISO 9001:2000 alusel väljastatud sertifikaate.

Rohkem teavet:

Infopäev EVS-EN ISO 9001:2008le 27. jaanuar ja veebruar 2009

IAFi veebilehelt: http://www.iaf.nu/

ISO veebilehelt: http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1152

Triin Teppand

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2