Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

Asutatud tehniline komitee EVS/TK 38 „Metroloogia“

20.03.2009

30. jaanuaril 2009 toimus Majandus- ja Kommuniktasiooniministeeriumis Metroloogia standardimise tehnilise komitee asutamiskoosolek.

Komitee asutajaliikmeteks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, OÜ Tehnokontrollikeskus, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, SA Eesti Akrediteerimiskeskus, Tehnilise Järelevalve Amet, Tallinna Tehnikaülikooli Mehhatroonikainstituut, AS Metrosert, OÜ Põhivõrk, Tepso Labor OÜ, Eesti Gaas AS.

Asutamiskoosoleku raames anti ülevaade standardimise põhimõtetest, tutvustati Eesti Standardimissüsteemi ning kinnitati komitee 2009. aasta tegevuskava.

Komitee on kavandanud peegeldada  Euroopa ja rahvusvahelisi standardimiskomiteesid järgmistel teemadel: CEN/SS F05 „Mõõtevahendid“, CEN/CLC/JWG NAWI „Mitteautomaatkaalud“, CEN/TC 92 „Veearvestid“, CEN/TC 176 „Soojusarvestid“, CEN/TC 237 „Gaasiarvestid“, CEN/TC 290 „Mõõtmete ja geomeetriliste omaduste määratlemine ja tõendamine“, CEN/TC 294 „Mõõturite (arvestite) kommunikatsiooni- ja kauglugemissüsteemid“ , CEN/TC 332 „Laboriseadmed“, CLC/TC 13 „Elektrienergia mõõte- ja koormusjuhtimise seadmed“, IEC/TC 13 – Elektrienergia mõõtmine, tariifi- ja koormuskontroll“, IEC/TC 85 „Mõõtevahendid elektriliste ja elektromagnetiliste suuruste mõõtmiseks“, ISO/TAG 004 „Metroloogia“, ISO/TC 012 „Suurused, ühikud, tähistused, teisenduskonstandid“, ISO/TC 030 „Vedelike kulu mõõtmine kinnistes kontuurides“, ISO/TC 48 „Laboriseadmed“, ISO/TC 213 „Mõõtmete ja geomeetriliste omaduste määratlemine ja tõendamine“, REMCO „Etalonainete komitee“.

Our site is powered by web hosting

Koosoleku otsusega valiti  komitee esimeheks TTÜ Mehhatroonikainstituudi esindaja prof. Rein Laaneots, aseesimeheks MKM esindaja Riina Lepik ja sekretäriks AS Metroserdi esindaja Lauri Lillepea.

Komitee aadressiks on AS Metrosert, Aru 10, 10317, Tallinn.

Asjast huvitatuil on võimalik tehnilise komiteega EVS/TK 38 “Metroloogia” ka avalduse esitamisel liituda.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik: Triin Teppand, e-post: triin@evs.ee

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2