Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

EVS/PK 34 lõpetas edukalt tegevuse

12.06.2009

Projektkomitee EVS/PK 34 „Kvantitatiivne Struktuur-Aktiivsus Analüüs (QSAR)“ on oma töö tänaseks edukalt lõpetanud.

Projekti tulemusena koostati algupärane Eesti standard EVS 899:2009 „Kvantitatiivsed struktuur-aktiivsus analüüsid. Mudelite koostamine ja kasutamine“, mis jõustus käesoleva aasta veebruaris.

Standardi koostamises osalesid:
Eesti Keemiatööstuse Liit
MolCode Ltd
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikool

Kvantitatiivsetest struktuur-omadus (aktiivsus) analüüsidest on viimastel aastatel saanud oluline töövahend mitmesuguste füüsikalis-keemiliste, bioloogiliste ja keskkonnaga seotud aktiivsuste hindamisel, muuhulgas ka regulatoorses rollis. Euroopa Kemikaalide Agentuuri vahendusel dokumenteeritakse Euroopa Liidus lähiaastatel ligi 30 000 kemikaali riskifaktorid. Oluline roll nende hindamisel on kvantitatiivsetel struktuur-omadus analüüsidel.

Standard EVS 899:2009 käsitleb ainete struktuuride ja nende omaduste vahelisi seoseid ja on rakendatav bioloogiliste, farmakoloogiliste, füüsikaliste või keemiliste aktiivsuste/omaduste analüüsil..

Standard on mõeldud kasutamiseks keemiatööstusega ja kemikaalide käitlemisega seotud ettevõtetele, teadusasutustele, Kemikaalide Teabekeskusele ja teistele asutustele, kes oma töös puutuvad kokku kvantitatiivsete struktuur-aktiivsus analüüsidega.

EVS tänab kõiki projektis osalenuid meeldiva koostöö eest!

Standardiga EVS 899:2009 on võimalik tutvuda meie klienditeeninduses. Standardi eelvaade on nähtav meie e-poe vahendusel.

Kaalumisel on antud käsitlusalal Euroopa standardi koostamine. Rohkem teavet Triin Teppand (triin@evs.ee, 6055 056)

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2