Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

1 kV kuni 45 kV elektriõhuliinide ehitamise ja projekteerimise Eesti erinõudeid käsitlev standard EVS-EN 50423-3-20:2009 avaldatud

7.05.2009

Maikuus avaldasime eestikeelsena 
standardi EVS-EN 50423-3-20:2009 
"Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV
kuni 45 kV. Osa 3-20: Eesti siseriiklikud 
erinõuded (SEN)". 

Standard käsitleb paljas- või kaetud 
juhtmetega elektriõhuliine ning
õhukaabelliine vahelduvpingega 
üle 1 kV kuni 45 kV nimisagedusega 
alla 100 Hz ning täiendab standardites 
EVS-EN 50341-1:2006 ja EVS-EN 50423-1:2005 määratud õhuliinide projekteerimise ja ehitamise üldnõudeid.

Standardi EVS-EN 50423-3-20:2009 avaldamisega on elektriõhuliinide projekteerimist ja ehitamist käsitlevad standardisarjad kättesaadavad eestikeelsetena:

EVS-EN 50341-1:2006 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 45 kV. Osa 1: Üldnõuded - ühised eeskirjad
EVS-EN 50341-3-20:2007 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 45 kV. Osa 3-20: Eesti siseriiklikud erinõuded

Click here to try web hosting

EVS-EN 50423-1:2005 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV kuni 45 kV. Osa 1: Üldnõuded - ühised eeskirjad
EVS-EN 50423-3-20:2009 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV kuni 45 kV. Osa 3-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)

 

Standardiosakond
07.05.2009

Print  
AK portaal2 Pysiklient2