Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2009

ISO/IEC 12207 uustöötlus eesti keeles

8.06.2009

Standardi ISO/IEC 12207 uustöötlus on oluline samm süsteemi ja tarkvara elutsükli protsesside ja nende rakendamise suuniste täielikult integreeritud komplektini jõudmiseks.
Standardi eesmärk on anda määratletud protsessikogum, mis hõlbustab IT komponente sisaldavate süsteemide ning tarkvaratoodete ja -teenuste hankijate, tarnijate ja muude huvipoolte vahelist suhtlust. Standardile saab viidata riigihangetel ja väljatöötluste lepingutes. Standardist juhindumine võimaldab tõhustada  projektijuhtimis- ja infosüsteemi arendustöid.
Standard kehtestab tarkvara elutsükli protsesside tarbeks üldise, protsesse, tegevusi ja töid sisaldava raamstruktuuri, mida saab rakendada tarkvaratoote või -teenuse hankimisel ning tarkvaratoodete tarnimisel, väljatöötamisel ja käitamisel.
Organisatsioon võib seda standardit kasutada soovitud protsesside keskkonna rajamise abivahendina. Projekti saab selle standardi abil valida, struktureerida ja rakendada rajatud elutsükliprotsesside kogumi elemente toodete ja teenuste andmiseks. Hankijale ja tarnijale annab see standard suunised leppe sõlmimiseks protsesside ja tegevuste kohta. Organisatsioonid saavad teda kasutada protsesside täiustamise hindamisel.

Powered by web hosting
Print  
AK portaal2 Pysiklient2