Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Alates märtsist 2010 kehtivad Euroopa Liidu siseselt ühtsed ehituskonstruktsioonide projekteerimise nõuded

23.02.2010

Kätte on jõudmas ehituskonstruktsioonide projekteerimist käsitlevate Eesti algupäraste standardite kehtivuse mõistes oluline tähtaeg – märts 2010. See on tähtaeg, mis tähistab Euroopa standardikomitee CEN liikmeks olevate rahvuslike standardimisorganisatsioonide kohustust avaldada ühtsed Euroopa ehituskonstruktsioonide projekteerimist käsitlevad standardid (nn Eurokoodeksid) oma riigi rahvuslike standarditena ja tühistada Eurokoodeksitega vastuolus olevad rahvuslikud standardid (täiendavat lugemist CENi veebilehelt). Olles alates 01. jaanuarist 2004 CENi täisliige, laieneb nimetatud kohustus ka Eesti Standardikeskusele.

Eestis on EVS tehnilise komitee EVS/TK 13 Ehituskonstruktsioonide projekteerimine juhtimisel aastatel 2003-2005 koostatud ehituskonstruktsioonide projekteerimisnormide EPN ja Euroopa eelstandardite ENV põhjal teemat käsitlev algupärane standardisari EVS 199X, mida võib lugeda hetkel juba kehtivate Eurokoodeksite eelkäijateks. EVS 199X sari koosneb 23 standardist ja kahest tehnilisest spetsifikatsioonist, mis on koostatud eesmärgiga pakkuda sujuvat üleminekut Eurokoodeksitele. Esimesed Eurokoodeksid koostati Euroopas ja avaldati Eesti standarditena juba 2002.a (EVS-EN 1990:2002 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused ja EVS-EN 1991-1-1:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused). Tänaseks on kõik kavandatud Eurokoodeksid nii Euroopas kui ka Eestis avaldatud – kokku 58 standardit. Standardite mugavama kasutamise võimaldamiseks on valdav osa Eurokoodekseid tänaseks kättesaadavad ka eestikeelseina ning standardite Eesti oludes rakendamiseks vajalikud rahvuslikud lisad koostatud ja avaldatud. Asjakohane info eestikeelsena avaldatud Eurokoodeksite ja koostatud rahvuslike lisade kohta on leitav meie ehitusvaldkonna rubriigist või standardite otsingust.
Seoses Euroopa ühtsete projekteerimisstandardite avaldamisega ja nendele standardite ülemineku tähtaja möödumisega tühistame märtsikuust järgmised Eesti algupärased standardid:
 
Tähis                   
Pealkiri
Standardit asendab
1
EVS 1991-4:2003
Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 4: Puiste- ja vedelikmahutite koormused
EVS-EN 1991-4:2006;
EVS-EN 1991-
4:2006+NA:2009;
EVS-EN 1991-4/NA:2009;
2
EVS 1991-5:2003
Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 5: Kraanade ja muude mehhanismide põhjustatud koormused
EVS-EN 1991-3:2006;
EVS-EN 1991-
3:2006+NA:2008;
EVS-EN 1991-3/NA:2008;
3
EVS 1992-1-1:2003
Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1-1: Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad
EVS-EN 1992-1-1:2005;
EVS-EN 1992-1-1:2005+NA:2007;
EVS-EN 1992-1-1/NA:2007;
4
EVS 1992-1-3:2003
Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1-3: Monteeritavate raudbetoonelementide ja -konstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad
EVS-EN 1992-1-1:2005;
EVS-EN 1992-1-
1:2005+NA:2007;
EVS-EN 1992-1-1/NA:2007;
5
EVS 1992-1-6:2003
Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1-6: Armeerimata betoonkonstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad
EVS-EN 1992-1-1:2005;
EVS-EN 1992-1-
1:2005+NA:2007;
EVS-EN 1992-1-1/NA:2007;
6
EVS 1992-3:2003
Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 3: Raudbetoonvundamendid
EVS-EN 1992-3:2006;
EVS-EN 1992-
3:2006+NA:2009;
EVS-EN 1992-3/NA:2009;
7
EVS 1993-1-1:2003
Teraskonstruktsioonid. Osa 1-1: Hoonete teraskonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad
EVS-EN 1993-1-1:2005;
EVS-EN 1993-1-
1:2005+NA:2006;
8
EVS 1993-1-2:2003
Teraskonstruktsioonid. Osa 1-2: Tulepüsivus
EVS-EN 1993-1-2:2006;
EVS-EN 1993-1-
2:2006+NA:2007;
EVS-EN 1993-1-2/NA:2007;
9
EVS 1993-1-3:2003
Teraskonstruktsioonid. Osa 1-3: Külmpainutatud profiilid ja profiilplekk
EVS-EN 1993-1-3:2006;
EVS-EN 1993-1-
3:2006+NA:2008;
EVS-EN 1993-1-3/NA:2008;
10
EVS 1993-1-4:2005
Teraskonstruktsioonid. Osa 1-4: Roostevabast terasest konstruktsioonide projekteerimine
EVS-EN 1993-1-4:2006;
EVS-EN 1993-1-4:2006
+NA:2008;
EVS-EN 1993-1-4/NA:2008;
11
EVS 1993-1-5:2003
Teraskonstruktsioonid. Osa 1-5: Lisanõuded põiksuunas koormamata tasapinnaliste plaatkonstruktsioonide projekteerimiseks
EVS-EN 1993-1-5:2006;
EVS-EN 1993-1-
5:2006
+NA:2008;
EVS-EN 1993-1-5/NA:2008;
12
EVS 1993-4-1:2005
Teraskonstruktsioonid. Osa 4-1: Puistemahutid
EVS-EN 1993-4-1:2007;
EVS-EN 1993-4-
1:2007+NA:2010;
EVS-EN 1993-4-1/NA:2010;
13
EVS 1993-4-2:2003
Teraskonstruktsioonid. Osa 4-2: Vedelikumahutid
EVS-EN 1993-4-2:2007;
14
EVS 1993-6:2003
Teraskonstruktsioonid. Osa 6: Kraanade kandekonstruktsioonid
EVS-EN 1993-6:2007;
EVS-EN 1993-
6:2007+NA:2009;
EVS-EN 1993-6/NA:2009;
15
EVS 1994-1-1:2003
Komposiitkonstruktsioonid. Osa 1-1: Hoonete komposiitkonstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad
EVS-EN 1994-1-1:2006;
EVS-EN 1994-1-
1:2006+NA:2007;
EVS-EN 1994-1-1/NA:2007;
16
EVS 1995-1-1:2005
Puitkonstruktsioonid. Osa 1-1: Üldeeskirjad ja eeskirjad hoonete projekteerimiseks
EVS-EN 1995-1-1:2005;
EVS-EN 1995-1-1:2005/A1:2008;
EVS-EN 1995-1-1:2005+NA:2007+A1:2008
+NA:2009;
EVS-EN 1995-1-1/NA:2007
+A1:2008/NA:2009;
17
EVS 1995-1-2:2003
Puitkonstruktsioonid. Osa 1-2: Tulepüsivus
EVS-EN 1995-1-2:2005;
EVS-EN 1995-1-2:2005+NA:2006;
18
EVS 1995-2:2003
Puitkonstruktsioonid. Osa 2: Puitsillad
EVS-EN 1995-2:2005;
EVS-EN 1995-2:2005+NA:2007;
EVS-EN 1995-2/NA:2007;
19
EVS 1996-1-1:2003
Kivikonstruktsioonid. Osa 1-1: Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad
EVS-EN 1996-1-1:2005;
EVS-EN 1996-1-1:2005+NA:2008;
EVS-EN 1996-1-1/NA:2008;
20
EVS 1996-3:2003
Kivikonstruktsioonid. Osa 3: Kivikonstruktsioonide lihtsustatud arvutused
EVS-EN 1996-3:2006;
EVS-EN 1996-3:2006+NA:2009;
EVS-EN 1996-3/NA:2009;
21
EVS 1997-1:2003
Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad
EVS-EN 1997-1:2005;
EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006;
22
EVS 1997-2:2003
Geotehniline projekteerimine. Osa 2: Laboriteimid
EVS-EN 1997-2:2007;
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008;
23
EVS 1997-3:2003
Geotehniline projekteerimine. Osa 3: Välikatsed
EVS-EN 1997-2:2007;
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008.

Seoses Euroopa ühtsete projekteerimisstandardite avaldamisega ja nendele standardite ülemineku tähtaja möödumisega tühistame märtsikuust järgmised Eesti algupärased tehnilised spetsifikatsioonid:

 
Tähis
Pealkiri
Standardit asendab
1
EVS/TS 1992-1-2:2006
Betoonkonstruktsioonid. Osa 1-2: Tulepüsivusarvutus
EVS-EN 1992-1-2:2005;
EVS-EN 1992-1-2:2005+NA:2008;
EVS-EN 1992-1-2/NA:2008;
2
EVS/TS 1993-3-1:2006
Teraskonstruktsioonid. Tornid, mastid ja korstnad. Osa 3-1: Tornid ja mastid
EVS-EN 1993-3-1:2006;
EVS-EN 1993-3-1:2006+NA:2009;
EVS-EN 1993-3-1/NA:2009;
 
Lea Tuberik
ehitusvaldkonna standardimiskoordinaator
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2