Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Loomisel keevitamise standardimise tehniline komitee

27.10.2010

21. oktoobril  toimus Eesti Standardikeskuses keevitusvaldkonna standardimise tehnilise komitee asutamiskoosolek.

Komitee asutajaliikmeteks said Eesti Keevitusühing, TTÜ Materjalitehnika Instituut, Tehnilise Järelevalve Amet, AS Tehnokontrollikeskus, Eesti Teraskonstruktsiooniühing ja AS ESTANC.

Keevitamine  on pikaajalise standardimistraditsiooniga valdkond, kus standardeid on avaldatud nii rahvusvaheliselt kui Euroopa tasemel. Oktoobrikuu seisuga loendati komitee asutamiskoosolekuks kehtivate standardite ja koostamisel olevate standardikavandite arvuks 381 (milledest 306 on Euroopas ja Eestis üle võetud/võtmisel), neile lisanduvad  spetsiifilistes valdkondades (raudtee, lennundus, surveseadmed jmt) kehtivad keevitamist reglementeerivad standardid.

Asutamiskoosoleku raames anti ülevaade standardimise põhimõtetest, tutvustati Eesti ja Euroopa standardimissüsteemi ning moodustatava projektkomitee tegevusvaldkonda ja eesmärke. Loodava komitee tegevusvaldkond piiritleti Euroopas CEN/TC 121 "Keevitamine" ja rahvusvaheliselt ISO/TC 44 "Keevitamine ja seotud protsessid" käsitletavate teemadega. Komitee kavandab ettepanekuid riiklikusse standardimiskavasse keevitusvaldkonna standardite osas, et toetada eestikeelsete standardite avaldamisega keevitustööde kompetentsi ja konkurentsivõimet Eestis. 

Koosoleku otsusega on loodava komitee esimeheks Andres Laansoo Keevitusühingust, aseesimeheks  Silver Tiido Tehnokontrollikeskusest, komitee sekretär on Maile Oeselg.

Kõigil, kes soovivad panustada keevitusvaldkonna standardimisse ja olla informeeritum keevitamise headest tavadest, on võimalik liituda loodava komiteega. Täiendav info Eesti Standardikeskuse kontaktisik: Heiki Aasmann

Pysiklient2 Infoteenus