Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Projektkomitee EVS/PK 40 “Kahjuritõrje teenuse osutamine” asutamine

19.10.2010

17. septembril 2010 toimus Eesti Standardikeskuses Kahjuritõrje standardimise projektkomitee asutamiskoosolek ja tänaseks päevaks on komitee saanud ka EVS Nõukoja tunnustuse.

Komitee asutajaliikmeteks on Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit (EDKTL), Rentokil OÜ ja Terviseamet.

Asutamiskoosoleku raames anti ülevaade standardimise põhimõtetest, tutvustati Eesti ja Euroopa standardimissüsteemi ning moodustatava projektkomitee tegevusvaldkonda ja eesmärke.

Komitee on kahjuritõrje teenuse osutamise standardimisest huvitatud juriidilistest isikutest vabatahtlikel ja pariteetsetel alustel moodustatud kogu, mille tegevuse eesmärk on osaleda Euroopa Standardiorganisatsiooni tehnilise komitee CEN/TC 404 „Project Committee – Services of pest management companies“ töös ja anda panus Euroopa kahjuritõrje teenuse standardi valmimisse.

Projekti tulemusena koostatakse Euroopa standard (esialgse pealkirjaga): „Services provided by pests management services companies – Requirements, recommendation and Basic competences“. Standardi kavandi kavandatud valmimisaeg (kavand valmis arvamusküsitluseks) on 2011 ning standardi avaldamine on kavandatud aastal 2013.

Koosoleku otsusega valiti projektijuhiks Rentokil OÜ esindaja Toomas Trei.

Asjast huvitatuil on võimalik projektkomiteega EVS/PK 40 “Kahjuritõrje teenuse osutamine” avalduse esitamisel liituda.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik: Triin Teppand

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2