Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2010

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu number

8.11.2010

Ilmunud on uus EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lühidalt sisust:

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2009/105/EÜ Lihtsad surveanumad (kodifitseeritud, endine direktiiv 87/404/EMÜ), Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid.
10 uut tõlget kommenteerimisel.
4 uut eestikeelset standardi parandust - EVS-EN 1993-1-9:2005/AC:2009, EVS 812-3:2007/AC:2010, EVS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009 ja EVS-EN 1991-1-3:2006/AC:2009.
Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 12 uut standardit.

Head lugemist!

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2