Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu number

9.07.2010

Ilmunud on uus EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lühidalt sisust:

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 94/25/EÜ väikelaevad, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid, Direktiiv 2009/142/EÜ Küttegaasiseadmed (kodifitseeritud versioon, asendab Direktiivi 90/396/EÜ).
13 uut tõlget kommenteerimisel
Eesti standardi tühistamine – tühistamisele EVS-ISO 1996-2:2006, EVS-ISO 1996-2:2006/A1:2006 ja EVS-ISO 1996-3:2006 seoses vastavate rahvusvaheliste standardite tühistamisega
3 uut eestikeelset standardi parandust - EVS-ISO 10002:2005/AC:2010, EVS-EN ISO 15212-1:2007/AC:2009 ja EVS-EN ISO 15212-2:2007/AC:2009
Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 9 uut standardit + 1 muudatus

otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2