Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Jõustunud ISO 26000 ühiskondliku vastutuse standard

4.11.2010

1. novembril 2010 jõustus standard ISO 26000:2010 “Guidance on social responsibility” (Juhis vastutustundlikuks ettevõtluseks), mis pakub ühiskondliku vastutuse alast tuge nii eraettevõtetele kui avaliku sektori organisatsioonidele. Erinevalt tavapärastest juhtimissüsteemide alastest standarditest ei ole standard ISO 26000 mõeldud kasutamiseks sertifitseerimisel.

ISO 26000:2010 annab juhiseid vastutustundlikuks tegutsemiseks väga erinevat tüüpi ja eri suurusega organisatsioonidele. Muuhulgas kajastab see ühiskondliku vastutuse olemust ja kontseptsiooni, aga ka tausta ning trende. See toob välja printsiibid, olulisemad valdkonnad ja teemad ühiskondlikus vastutuses. 

Samuti juhendab sellise tegevuse integreerimist, rakendamist ja edendamist organisatsiooni strateegias ja tegevuses. Standard aitab kaardistada oma sidusgruppe ning annab ideid nende kaasamiseks. Lisaks pakub juhiseid vastutustundliku tegutsemise kommunikatsiooniks.

Rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni peasekretär Rob Steel: "ISO 26000 on oodanud nii era- kui avaliku sektori organisatsioonid pikisilmi. Vastutustundlik tegutsemine ei ole enam valik ja võimalus. Sellest on saanud ühiskonna ootus üle maailma". 

Lisaks toob Rob Steel välja, et ISO 26000 erineb senistest selle valdkonna algatustest, kuna võtab kokku väga laia ja globaalse arusaama ühiskondlikust vastutusest - selle väljatöötamisel lõid kaasa arvukad sidusgrupid erineva arengutasemega riikidest üle maailma.

Kõnealuse standardi kohaselt võib vastutustundlikult tegutsemine mõjutada positiivselt organisatsiooni konkurentsivõimet, mainet, võimekust meelitada ligi investoreid ja kliente, organisatsiooni suhteid teiste ettevõtete, avaliku sektori, meedia, tarnijate ning ümbritseva kogukonnaga. Samuti aitab see köita noori talente ning aidata kaasa töötajate moraali, pühendumuse, tootlikkuse ja innovatsiooni tõusule.

ISO 26000 väljatöötamisel osalesid nii ettevõtjad, avalik sektor, töötajate ja tarbijate esindajad, kolmas sektor, teadlased ning teised sidusgrupid.

Standard võetakse üle Eesti standardiks esmalt ümbertrüki meetodil, mis puhul on korraldatud arvamusküsitlus perioodil november-detsember 2010.

Standardi tõlkemeetodil ülevõtuks on esitanud tehniline komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“ ettepaneku 2011. aasta riiklikku standardimiskavva.

Standardiga on võimalik tutvuda Standardikeskuse klienditeeninduses.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik: Triin Teppand

otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2