Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Uus rubriik EVSi veebilehel „EVS/TK-de IT-vahendid“

29.09.2010

Valminud on rubriik „EVS/TK-de IT-vahendid“,  mis on mõeldud Eesti Standardikeskuse tehniliste komiteede liikmetele, et muuta kergemini, kiiremini ja ühest kohast kättesaadavaks erinevad standardimises osalemist hõlbustavad IT lahendused. Valminud rakendus annab võimaluse ligi pääseda nii rahvusvahelisel kui ka Euroopa tasandil vastava EVS/TK käsitlusala standardimist puudutavale dokumentatsioonile.

Eraldi on välja toodud CEN ja ISO „IT-vahend“ , mille abil on vaid sisselogimise kaugusel CEN-i ja ISO peegelserverid (CEN/NMC; ISO/NMC – National Mirror Committee), ligipääs CEN ja ISO komiteede töödokumentidele livelinki kaudu ja juhendid erinevate rakenduste kasutamiseks.

CENELEC ja IEC „IT-vahendite“  alt leiate ligipääsu IEC/CENELECi koostöörakendusele (Collaboration Tool) ja rakenduse kasutusjuhendile, mille kaudu on loodud veebikeskkond tehnilistele komiteedele info vahetamiseks. Samuti on võimalus tutvuda IEC ja CLC standardikavanditega.

Viidatud dokumentide serveritele pääsevad ligi vaid registreeritud EVS/TK-de liikmed, kes omavad kasutajanime ja isiklikku parooli.

Põhjalikuma ülevaate äsjavalminud rubriigist anname 14. oktoobril algusega kell 14.00 Standardikeskus toimuval üritusel „EVS/TK-de Infopäev 2010“. 

Rohkem informatsiooni: Triin Teppand

Sirvimisteenus2 Online-kogud2