Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Riiklik standardimiskava 2010 kinnitatud

11.01.2010

Möödunud aasta 10. detsembril toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ruumides riikliku standardimiskomisjoni istung, mille päevakorras oli 2010. aasta standardimiskavva esitatud standardite koostamisettepanekute läbivaatamine ja valikute tegemine.

Standardimiskava koostamisse andsid traditsiooniliselt sisendi, ettepanekute ja soovituste näol, EVS tehnilised komiteed (TKd). Ettepanekuid
esitasid 34st aktiivselt tegutsevast TKst 25. Kokku esitatud 182 ettepanekust, algupäraste standardite koostamiseks või standardite tõlkemeetodil
avaldamiseks, sisaldub tänavuses riiklikus kavas 110 tööd (möödunud aasta riikliku kava tööde arv - 102), mis jagunevad kõigi ettepanekuid teinud TKde ja koostööpartnerite vahel.

Kinnitatud riiklik standardimiskava on leitav: standardimiskava 2010 (pdf vormingus).

Tänavune riiklik standardimiskava sisaldab:
66. Euroopa või rahvusvahelise standardi tõlkimist eesti keelde,
22. varemtõlgitud Euroopa standardi muudatuse või uustöötluse tõlkimist eesti keelde,
5. varemkoostamata Eurokoodeksi rahvusliku lisa koostamist (EVS-EN 1999 sari, alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine),
5. algupärase Eesti standardi koostamist ja
12. algupärase Eesti standardi uustöötluse koostamist.

Käesoleva aasta riikliku kava raames koostatavate uute algupäraste standardite tööpealkirjad on järgmised:
Ehitiste tuleohutus. Kõrghoonete tuleohutus
Projekteerimistööde riigihangete korraldamine ja eduka pakkuja valik
Kinnisvara korrashoiu hankedokumendid
Eesti Ratsarajad
Vara hindamine. Hindamised sundvõõrandamisel

Kinnitatud standardimiskava täitmist alustatakse Vabariigi Valitsuse ja EVSi vahelise halduslepingu sõlmides, misjärel on võimalik nimetatud tööd leida
standardimisprogrammist koos eeldatavate arvamusküsitluste või kommenteerimiste algustähtaegadega.

Standardiosakond
11.01.2010

otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2