Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2010

Jõustunud standardi ISO 10001 tõlge

21.09.2010

Septembrikuu EVS Teatajaga jõustus eestikeelsena standard EVS-ISO 10001:2009 „Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised“.

Avaldatud standard on rahvusvahelise standardi ISO 10001:2007 “Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations” ingliskeelse teksti identne tõlge eesti keelde.

Standardi tõlke koostamisettepaneku esitas EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“, tõlkis ja ekspertiisi teostas TJO Konsultatsioonid OÜ.

EVS-ISO 10001 annab juhised kliendirahulolu tagamisele orienteeritud käitumisnormide  planeerimiseks, kavandamiseks, arendamiseks, elluviimiseks, toimivana hoidmiseks ja parendamiseks. Standard on kohaldatav toodetega seotud eeskirjadega, mis sisaldavad organisatsiooni poolt klientidele antud organisatsiooni käitumist puudutavaid lubadusi. Selliste lubaduste ja nendega seotud sätete eesmärgiks on kliendirahulolu suurendamine.

Standard annab juhised, et aidata organisatsioonil kindlaks teha, kas tema kliendirahulolu käitumisnormid rahuldavad klientide vajadusi ja ootusi ning kas kliendirahulolu käitumisnormid on selgepiirilised ja ei ole eksitavad.

Paljud Eesti ettevõtted on püüdnud teistest eristuda just positiivse ja silmapaistva teenindusega. Antud standard aitab panna kasutajaid mõtlema, milliseid lubadusi klientidele välja pakkuda ja kuidas tagada nende täitmine ning klientide rahulolu.

AK portaal2 Pysiklient2