Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Ilmus EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt - uus algupärane Eesti standard

11.06.2010

 

Ilmus uus algupärane Eesti Standard - EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt.

See standard määratleb rajatise ehitusprojekti projektdokumente ja rajatise ehitusprojekti jooniste vormistamist. Standardis on esitatud rajatise ehitusprojekti ja selle osade ning staadiumide soovitav maht ja jooniste vormistamise lähtealused.

Selle esmakordselt koostatud Eesti standardi on välja töötanud Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) töörühm aastatel 2009 ja 2010.

Standard EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt käsitleb ehitusseaduse §2 (3) mõistes rajatise projekteerimisel kavandatava rajatise ehitusprojekti tehnilistele dokumentidele esitatavaid sisulisi ja vormilisi nõudeid. Käesolev Eesti standard ei käsitle eriseaduste alusel (teeseadus, raudteeseadus jt) reguleeritud rajatisi. Rajatiste osas käsitletakse tehnovõrkude ja -rajatiste tehnilist lahendust ning maastikuarhitektuurse kujundusprojekti tehniliste dokumentide koosseisu rajatise ehitusprojekti kaustades, jooniste vormistamist nii digitaalselt kui väljatrükkidel.

Standardis mõeldakse rajatise ehitusprojekti all tehnovõrkude ehitusprojekti ja maastikuarhitektuurset kujundusprojekti. Standardis ei ole käsitletud suuremõõtmelisi rajatisi (memoriaalid, sambad, vaatlustornid jms), mis nõuavad suuremahulisi konstruktsioonilahendusi.

Käesolev Eesti standard ei käsitle dokumente, mis kirjeldavad ehitustööde korraldamist, teostusjooniseid, täitedokumente, kasutus-hooldusjuhendeid jms.

Standardi koostamisettepaneku esitas Eesti Projektbüroode Liit, standardi koostamist korraldas Eesti Standardikeskus ning rahastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Standard EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt maksab 256kr.

AK portaal2 Pysiklient2