Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Ilmunud uus algupärane standard EVS 906:2010

12.04.2010

EVS 906:2010 "Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007"

Uus Eesti algupärane standard EVS 906:2010 käsitleb mitteeluhoonete ruumides nõutavate õhuparameetrite tagamist vajaliku õhuvahetuse organiseerimise teel, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetrite, maksimaalselt lubatava mürataseme kui ka tervishoiu- ja ökonoomikaalaste nõuetega. Standard täiendab ja täpsustab standardit EVS-EN 13779:2007 regiooni kliimaandmete ja kasutatavate soojuskandja temperatuuride osas.

Standardi koostamisettepaneku esitas ja standardi koostas Eesti Kütte-Ventilatsiooniinseneride Ühenduse standardite töögrupp koos tehnilise komiteega EVS/TK 27.

Standard EVS 906:2010 tühistab standardid EVS 845-1:2004, EVS 845-2:2004 ja EVS 845-3:2004.

 

Pysiklient2 Infoteenus