Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2010

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu number

7.09.2010

Ilmunud on uus EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lühidalt sisust:

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 89/106/EMÜ Ehitustooted, Direktiiv 2002/40/EÜ Kodumajapidamises kasutatavad elektriahjud, Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid, Direktiiv 98/79/EÜ Meditsiinilised in vitro diagnostikavahendid, Direktiiv 90/385/EMÜ Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed
22 uut tõlget kommenteerimisel
1 uus algupärase Eesti standardi koostamisettepanek - Ehituskonsultantide erialane vastutuskindlustus (projekt 98190).
10 algupärase standardi ülevaatus
12 uut eestikeelset standardi parandust (Eurokoodeksitele 1, 3 ja 4).
Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 26 uut standardit (neist 5 on rahvuslikud lisad Eurokoodeksitele).

Head lugemist!

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2