Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2010

Ilmus eestikeelsena standard EVS-EN 15193:2007 Hoonete energiatõhusus. Energianõuded valgustusele.

13.09.2010

Standard EVS-EN 15193:2007 sätestab hoone sisevalgustuse energiakulu hindamismeetodi ja määratleb sertifitseerimiseks vajaliku arvnäitaja (LENI) valgustuspaigaldiste energiatarbe kohta. Käesolevat standardit saab
kasutada nii olemasolevate kui ka projekteeritavate või rekonstrueeritavate hoonete kohta. Standard esitab ka põhimeetodi valgustuseks vajaliku energiatarbe põhjendamiseks. Ühtlasi on standardis esitatud metoodika valgustuspaigaldiste antud hetke energiatarbimise arvutamiseks hoone üld-energiatõhususe määramisel. Valgustitevälist tühijooksuvõimsust ei arvestata.

Käesolevas Euroopa standardis liigitatakse hooned järgmiselt: büroohooned, koolihooned, haiglad, hotellid, restoranid, spordihooned, hulgi- ja jaekaubandushooned, tootmishooned. Vastavalt EÜ direktiividele ja Eestis kehtivale Ehitusseadusele, hoonete välisvalgustust LENI arvutamisel arvesse ei võeta.

Standard aitab
- selgitada võimalusi valgustusenergia kokkuhoiu saavutamiseks hoonete  ehitamisel või rekonstrueerimisel EL nõuete täitmiseks;
- koostada projekteerimise lähteülesannet energiasäästu silmas pidades, samas sisevalgustuse standardi nõudeid eiramata;
- olemasolevate hoonete valdajail leida hoones alasid, mille osaline või täielik valgustuse rekonstrueerimine võimaldab oluliselt kahandada valgustusenergiakulu,
- elektriprojekteerijail mõista valgustusarvutusprogrammi energiahinnangu ülesehitust selle kvaliteetsemaks käsitluseks.

 

Tiiu Tamm
EVS TK/24 (Valgus- ja valgustustehnika) tehniline sekretär

Pysiklient2 Infoteenus