Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2010

EVS-EN 60079-14:2008 eesti keeles

23.04.2010

Äsja ilmus eestikeelsena standard EVS-EN 60079-14:2008 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine. Standardi eelmine versioon EVS-EN 60079-14:2003 Gaasplahvatusohtlike keskkondade elektriseadmed. Osa 14: Plahvatusohupiirkondade elektripaigaldised (välja arvatud kaevandused) asendati 2009. aasta jaanuaris ja siiani oli  võimalus lugeda standardit EVS-EN 60079-14:2008  ingliskeelsena. Standard EVS-EN 60079-14:2008 erineb eelmisest samateemalisest standardist EVS-EN 60079-14:2003, nagu näitab juba pealkiri, nii sisu kui ka mahu poolest päris põhjalikult.

Standard käsitleb kõigi standarditud plahvatuskaitseviisidega seadmete valiku- ja paigaldamisnõudeid keskkondades, milles võib kas tavakäidus või rikete korral tekkida põlevgaasidest, -aurudest, -ududest või -tolmust tingitud plahvatusoht. Standard sisaldab terminoloogilist osa, milles määratletakse plahvatusohupiirkonnad ja -tsoonid ning seadmete plahvatuskaitseviisid. Plahvatusohutsoonide järgi määratletakse standardis nõutavad plahvatuskaitsetasemed, nende järgi omakorda aga kasutamiseks sobivate seadmete plahvatuskaitseviisid. Peale seadmete valiku käsitletakse põhjalikult ka juhistike ehitus- ja paigaldusnõudeid. Standardi lisades esitatakse muu hulgas ohutu töökorralduse juhised, nõuded vastutavate isikute, töötajate ja projekteerijate pädevusele, andmed kergmetallide hõõrdumisest tingitud sädelusohu kohta ja plahvatusohu riskihindamismeetodi üldpõhimõtted.

Lisaks ilmunule on aastal 2011 kavas eesti keeles välja anda ka standard 
EN 60079-0:2009, mis käsitleb üldnõudeid plahvatusohtlikesse keskkondadesse paigaldatavatele seadmetele.


Endel Risthein
EVS TK/17 (Madalpinge) esimees

 

 

 

Sirvimisteenus2 Online-kogud2