Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2010

Nõuded ehitusprojektidele muutuvad lihtsamini mõistetavaks

22.09.2010
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas määruse, millega muutuvad nõuded ehitusprojektide sisule ja vormile arusaadavamaks, aidates kaasa ehituskvaliteedi paranemisele ja vähendades vaidlusi ehitussektoris nii hangete läbiviimisel kui tööde teostamisel.
 
Määruses on kirjeldatud ka nõuded ehitamisega kaasnevatele dokumentidele nagu ehitise eskiis, ehituse organiseerimise kava, tootejoonised jms. Määrus on ühendavaks lüliks ehitusseaduse, standardite ning hea projekteerimise- ja ehitamise tava vahel.
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Margus Sarmeti sõnul on määrus üks esimesi samme nö uue põlvkonna ehitusvaldkonna seadusandlusest, mille koostamisel on püütud arvestada praktiseerivate tippspetsialistide seisukohtadega.
 
„Loodetavasti aitab seadusandluse kaasajastamine tõsta ehitajate, arhitektide ja inseneride mainet ning kutse-eetikat,“ lisas Sarmet.
 
Kuna määrusega kehtestatakse ehitusprojektile vaid üldised nõuded, on tellijal ja projekteerijal alati õigus kokku leppida täpsemas ehitusprojekti dokumentide mahus ning teha kokkuleppeid standardite kasutamises.
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tänab kõiki osapooli, eriti valdkondlikke erialaorganisatsioone, kes aitasid kaasa uue määruse koostamisele.  
 
Määrus jõustub 25.09.2010 ja sellega saab tutvuda riigiteatajas: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13359325.
 
Lisainformatsioon:
Margus Sarmet
Ehitus- ja Elamuosakonna juhataja
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
tel. 625 6431
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2