Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu number

5.07.2011

Ilmunud on juulikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid - Määrus 1223/2009 Kosmeetikatooted, direktiiv 93/42/EMÜ Meditsiiniseadmed, direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid ja direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus.

19 uut tõlget kommenteerimisel

11 algupärase standardi ülevaatus.

1  algupärase standardi tühistamine - EVS 597:2004 „Mootorsõidukite ja nende haagiste registreerimismärgid“.

4 Eesti standardi kehtivuse pikendamine - EVS-ISO 2382-4:1999 " Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 4: Andmekorraldus"; EVS-ISO 2382-5:1999 " Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 5: Andmeesitus"; EVS-ISO/IEC 2382-17:1998  " Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 17: Andmebaasid“, EVS-ISO 2382-22:1999 "Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 22: Kalkulaatorid“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 13 uut standardit.

69 Eurokoodeksi Eesti rahvusliku lisa avaldamine inglise keeles.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2