Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Keskkonnajuhtimissüsteemide üldiste juhtnööride standard avaldatud ka Euroopa standardina

8.06.2011

Euroopa Standardimiskomitee CEN võttis 2010. aastal vastu otsuse avaldada keskkonnajuhtimissüsteemide üldisi juhtnööre käsitlev rahvusvaheline standard ISO 14004:2004 Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and support techniques muutmata kujul Euroopa standardina. Eesti Standardikeskus on nimetatud rahvusvahelise standardi põhjal avaldanud sisult identse eestikeelse Eesti standardi EVS-ISO 14004:2008 juba 2010. aasta jaanuaris.

Seoses rahvusvahelisele standardile Euroopa standardi staatuse andmisega täiendasime kehtivat eestikeelset Eesti standardit Euroopa standardi tiitellehe ja eessõna võrra. Standardi sisu osas muudatusi tehtud ei ole. Täiendatud standard on kättesaadav uue, Euroopa standardi staatusele viitava tähisega EVS-EN ISO 14004:2011 Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhtnöörid põhimõtete, süsteemide ja abivahendite kohta.

Martin Merimaa
08.06.2011

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2