Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu number

8.02.2011

Ilmunud on uus EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Lühidalt sisust:

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 89/106/EMÜ Ehitustooted, Direktiiv 2009/142/EÜ küttegaasiseadmed, Direktiiv 1999/5/EÜ Raadioseadmed ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed.

7 uut tõlget kommenteerimisel

9 uut algupärase Eesti standardi koostamisettepanekut

5 uut eestikeelset standardi parandust – EVS-EN 1991-2:2004/AC:2010, EVS-EN 1997-2:2007/AC:2010, EVS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010, EVS-EN ISO 10077-2:2003/AC:2011, EVS-HD 60364-5-551:2010/AC:2011.

Ettepanek Eesti standardi tühistamiseks - EVS-EN ISO 20346:2004 ja EVS-EN ISO 20346:2004/A1:2007 Isikukaitsevahendid. Kaitsejalatsid

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 7 uut standardit

Head lugemist!

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2