Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Eesti omad kaablistandardid uuenesid

6.10.2011

Äsja ilmunud Eesti standard EVS 720:2011 (Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel PPJ) asendab aastal 1996 ilmunud samateemalisi standardeid EVS 720:1996 ja EVS 721:1996. Standardi on koostanud DRAKA Keila Cables AS ja see käsitleb Eestis toodetavaid paigalduskaableid pingele 300/500 V (soone ristlõikega 1,5 mm2 või 2,5 mm2) ja pingele 450/750 V (soone ristlõikega 4 mm2 kuni 25 mm2). Kaableid saab riskivabamalt paigaldada Eesti suhteliselt külmas kliimas ja nende külmakindluskatsetused toimuvad temperatuuril –25 °C. Standardis on arvesse võetud uusimaid kaablite ja nende paigaldamise kohta kehtivaid Euroopa standardeid ja ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 2002/95/EÜ.

Teine standard, EVS 722:2011 (Juhtimiskaablid. Vasksoonte, polüvinüülkloriidisolatsiooni ja polüvinüülkloriidmantliga juhtimiskaabel PPO 450/750 V) asendab aastal 1996 ilmunud samateemalist standardit EVS 722:1996. Standardi on samuti koostanud DRAKA Keila Cables AS ja see käsitleb Eestis toodetavaid juhtimiskaableid pingele 450/750 V, soonte arvuga 7 kuni 37 ja soone ristlõikega 1,5 mm2 või 2,5 mm2. Ka neid kaableid saab riskivabamalt paigaldada Eesti suhteliselt külmas kliimas (külmakindluskatsetused toimuvad temperatuuril –25 °C). Standardis on arvesse võetud uusimaid kaablite ja nende paigaldamise kohta kehtivaid Euroopa standardeid. Väärib märkimist, et Eestis nõukogude ajal ja hiljemgi käibel olnud ekslik termin kontrollkaabel on asendatud korrektse terminiga juhtimiskaabel.

Endel Risthein
EVS TK/17 (Madalpinge) esimees

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2