Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

prEVS 915 "Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine" arvamusküsitlusel

7.09.2011

Käesoleva standardi eesmärgiks on anda soovitusi ning juhiseid ehitustööde ning ehitiste projekteerimise riigihangete tõhusamaks korraldamiseks ning projekteerimis- ja ehitusvaldkonnas riigihangete korraldamise praktika ühtlustamiseks.

Standard käsitleb ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete hankemenetluse ettevalmistamist ja korraldamist ning hankemenetluse läbiviimiseks vajalike dokumentide suhtes esitatavaid nõudeid, soovitusi ja juhiseid. Riigihangete korraldamise regulatsioon tuleneb ennekõike õigusaktidest (riigihangete seadus ja selle rakendusaktid, Euroopa Liidu riigihangete alased direktiivid jm), mistõttu käsitleb käesolev standard ennekõike õigusaktides sätestatud nõudeid, esitades need kompleksselt projekteerimis- ja ehitusvaldkonna riigihankeid puudutavas osas.

Käesolev standard keskendubki ennekõike toimingutele, mis on seotud riigihangete planeerimisega ning hankedokumentide ettevalmistamisega. Standard sisaldab ka hankedokumentidele lisatavate tüüpvormide näidiseid.

Standardikavandi koostas Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja tema poolt moodustatud töörühm.

Standardikavand on arvamusküsitlusel kuni 31.10.2011. Palume kommentaarid esitada vastaval alusfailil.

Loodame Teie abile standardi koostamisel!

EVS kontaktisik: Kati Käär.

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2