Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu number

6.04.2011

Ilmunud on uus EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnetiline ühilduvus, direktiiv 95/16/EÜ Liftid.


2 uut tõlget kommenteerimisel – prEVS-EN 16156:2010 “Sigaretid. Süütamisvõime hindamine. Ohutusnõue” ja prEVS-EN ISO 12863:2010 “Standardne katsemeetod sigarettide süütamisvõime hindamiseks”.


Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – müügile saabus 16 uut eestikeelset standardit, näiteks EVS 812-8:2011 „Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus“, EVS-EN 31010:2010 „Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid“, EVS-EN 12697 osad 23 ja 29 „Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid“, EVS 867:2011 „Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid“, EVS-EN 61000-6-3:2007+A1:2011 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade emissioonistandardid“ jne.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2