Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu number

7.01.2011

Ilmunud on uus EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Lühidalt sisust:

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnetiline ühilduvus, direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad, direktiiv 89/106/EMÜ Ehitustooted, direktiiv 1999/5/EÜ Raadioseadmed ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed ja direktiiv 2007/23/EÜ Pürotehnilised tooted.
9 uut tõlget kommenteerimisel
6 uut eestikeelset standardi parandust – EVS-EN 50129:2005/AC:2010, EVS-EN 50125-1:2006/AC:2010, EVS-EN 50126-1:2005/AC:2010, EVS-EN 50125-3:2006/AC:2010, EVS-EN 50128:2005/AC:2010 ja EVS-EN 1090-1:2009/AC:2010.
1 Eesti standardi tühistamine - EVS-EN 12524:2006 „Ehitusmaterjalid ja –tooted. Soojus- ja niiskustehnilised omadused. Projekteerimisel kasutatavad tabelväärtused“.
Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 11 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2