Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Riiklik standardimiskava 2011 kinnitatud

6.01.2011

Möödunud aasta 22. detsembril toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis riikliku standardimiskomisjoni istung. Koosviibimise päevakorras oli 2011. aasta riiklikku standardimiskavva esitatud standardite koostamisettepanekute läbivaatamine ja valikute tegemine, missuguste standardite väljatöötamist või eesti keelde tõlkimist asjaomased ministeeriumid oluliseks peavad ja mille tarbeks rahalisi vahendeid eraldatakse.

Traditsiooniliselt andsid standardimiskava koostamisse ettepanekute ja soovituste näol omapoolse sisendi EVS tehnilised komiteed (TKd). Ettepanekuid esitasid 34st aktiivselt tegutsevast TKst 28 (2009. aastal 34st TKst 25). Kokku esitati 191 (2009.a 181) ettepanekut algupäraste standardite koostamiseks või standardite tõlkemeetodil avaldamiseks, millest 105 sisalduvad tänavuses riiklikus kavas. Lisaks Standardikeskuse TKde esitatud ettepanekutele sisaldab standardimiskava töid Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi ja Siseministeeriumi algatusel, mis teeb tänavuse riikliku standardimiskava raames teostatavate tööde koguarvuks 121 (2009.a 110).

Majandus- ja Kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud riiklik standardimiskava on leitav: standardimiskava 2011 (pdf vormingus).

Riiklik standardimiskava 2011 sisaldab:
78. Euroopa või rahvusvahelise standardi tõlkimise eesti keelde,
32. varemtõlgitud Euroopa või rahvusvahelisele standardile avaldatud muudatuse või uustöötluse tõlkimise eesti keelde,
5. algupärase Eesti standardi koostamise ja
6. algupärase Eesti standardi uustöötluse koostamise.

Käesoleva aasta riikliku kava raames koostatavate uute algupäraste standardite tööpealkirjad on järgmised:
- Vara hindamine. Osa 13: Keskkonna kasutuse piirangute, reostuse, reostuse ohu arvestamine kinnisvara turuväärtuse hindamisel
- Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EN 15251:2007"
- Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine
- Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika
- Kütusetankurid. Taatlusmetoodika

Riikliku standardimiskava täitmist alustatakse asjaomaste ministeeriumite ja EVSi vaheliste lepingute sõlmides, misjärel on võimalik kavas loetletud tööd leida standardimisprogrammist koos eeldatavate arvamusküsitluste või kommenteerimiste algustähtaegadega.

Martin Merimaa
06.01.2011

Print  
Pysiklient2 Infoteenus