Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Anna tagasisidet standardi sisu kohta!

12.10.2011

Standardid koostatakse oma ala ekspertide - standardimise tehniliste komiteede poolt ning need kajastavad konsensuslikke kokkuleppeid standardimisobjektide osas. Siiski esineb aeg-ajalt olukordi, kus leidub eksperte, kes ei osalenud või pidasid mitteotstarbekaks osalemist standardi koostamisprotsessis, kuid soovivad anda oma panust juba kehtiva standardi parendamisse. Sellise tagasiside andmise võimaluse paremaks esile toomiseks oleme lisanud meie veebilehel asuva standardiotsingu iga standardiprojekti kirje juurde vastavasisulise nupu:
"Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta".

Anna tagasisidet standardi sisu kohta!

Tagasiside andmisel tuleb märkida oma nimi, kontaktandmed ja meile edastatav kommentaar. Kommentaar peaks olema võimalikult konkreetne: nt mida mingis standardi punktis, ja mis põhjusel, võiks muuta? Kõik laekunud ettepanekud vaatame läbi standardiosakonnas ning sisust sõltuvalt lahendame kas ise või edastame ettepanekuna meie tehnilisele komiteele.

Sama vormi kasutades on oodatud ka viited standardite kasutamisel tekstides leitud nö toimetuslikele vigadele.

Standardiosakond
12.10.2011

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2